نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند"مهاجرت های مدرن" 01:25
سریال " سرنوشت " 01:50
هنوز آواز می آید 02:50
هم محلی (بازپخش) 03:15
اذان صبح به افق قزوین 04:52
تلاوت نور 05:15
قرارگاه بیقرار 06:20
صلوات خاصه امام رضا(ع) 08:00
سریال "سرنوشت " 08:05
طنز پیشگان 09:00
کلاه قرمزی 09:10
اخبار استان 10:00
گلخونه 10:15
نگارستان 12:10
سخنرانی مذهبی 12:35
اذان ظهر به افق قزوین 13:08
سینمایی " توفان شن " - بازپخش 13:30
مستند"مهاجرت های مدرن" 15:10
سریال " سرنوشت " 15:40
گلخونه 16:50
یادگیری برتر 17:30
اخبار استان 20:00
اذان مغرب به افق قزوین 20:11
مستند ایران - یزد 20:25
هم محلی(زنده) 21:00
نگارستان 22:15
نوای مینودری 22:40
اخبار استان 23:00
سینمایی " هتل کارتن " 23:25