نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ثمرقند 01:35
تلاوت نور 04:15
اذان صبح به افق قزوین 05:51
دعای عهد 06:30
صبح قزوین(زنده) 06:45
صلوات خاصه امام رضا(ع) 08:00
اخبار استان 10:00
سرای معرفت 11:30
اذان ظهر به افق قزوین 12:20
سینمایی"روزهای طولانی"- بازپخش 12:30
درختان حماسی 14:30
حرف آخر 17:00
اذان مغرب به افق قزوین 17:40
اخبار استان 20:00
چرتکه 20:20
اخبار استان 23:00
سینمایی"انتخاب اسلحه" 23:25