رونق تولید ملی | دوشنبه، ۳۱ تیر ۱۳۹۸

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:01
چکامه 02:05
گلستان قصه 03:40
اذان صبح به افق قزوین 04:06
ترتیل قرآن مجید 04:25
خبر سراسری 08:00
خبر استانی 11:00
چکامه 11:15
در مسیر بندگی 12:40
اذان ظهر به افق قزوین 13:06
آوای دل 13:35
خبر سراسری 14:00
نمایش کوتاه 14:30
گلدونه ها 15:35
موج حرکت 16:10
خبر استانی 17:00
با من ورق بزن 17:15
صفربیست و هشت 17:30
چکامه 18:30
اذان مغرب به افق قزوین 20:43
خبر سراسری 21:00
نمایش کوتاه 21:40
گلستان قصه 23:05
نمایش شب 23:25