اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | دوشنبه، ۸ خرداد ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:01
اذان صبح به افق قزوین 04:17
ترتیل قرآن مجید 04:40
قند و پند 05:40
فرهنگ مردم 06:05
پنجره بامدادی 07:00
خبر سراسری 08:00
خبر استانی 11:00
اذان ظهر به افق قزوین 13:07
آوای دل 13:40
خبر سراسری 14:00
ترتیل قرآن مجید 14:30
چراغ مطالعه 15:35
خبر استانی 17:00
پاتوق(زنده) 17:15
اذان مغرب به افق قزوین 20:36
خبر سراسری 21:00
نمایش شب 23:30