اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | یک‌شنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:01
شنیدنی های تاریخ 03:40
قول و غزل 04:00
سخنرانی 04:30
اذان صبح به افق قزوین 04:55
ترتیل قرآن مجید 05:15
گل های زندگی 06:35
پنجره بامدادی 07:00
خبر سراسری 08:00
سفرنامه 09:30
اجلاس بین المللی شهرداران شهرهای اسلامی 10:00
اذان ظهر به افق قزوین 13:14
آوای دل 13:40
خبر سراسری 14:00
نمایش 14:30
گل های زندگی(تکرار) 15:35
زنگ نشاط 16:10
خبر استانی 17:00
چراغ هدایت 17:30
نهمین درخشش 19:10
زمزم احکام 19:40
اذان مغرب به افق قزوین 20:10
خبر سراسری 21:00
رویش 21:40
فانوس(زنده) 22:00
نمایش شب 23:30