اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | سه‌شنبه، ۳۰ آبان ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:01
روایت عشق 00:30
قصه شب 02:05
شنیدنی های تاریخ 04:10
نجوای سحر 05:10
اذان صبح به افق قزوین 05:25
ترتیل قرآن مجید 05:45
نکته های ناب 06:15
خبر سراسری 08:00
خندانک 10:45
خبر استانی 11:00
اذان ظهر به افق قزوین 11:56
روایت عشق 12:40
آوای دل 13:40
خبر سراسری 14:00
نمایش 14:30
گل های زندگی(تکرار) 15:35
زنگ نشاط 16:00
خبر استانی 17:00
نسیم رحمت 17:10
اذان مغرب به افق قزوین 17:18
ثانیه ها(زنده) 18:00
دیماج(زنده) 18:45
خبر سراسری 21:00
خندانک 21:40
نمایش شب 23:25