رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:01
چکامه 02:05
گلستان قصه 02:40
فیض سحری 03:15
شنیدنی های تاریخ 03:50
اذان صبح به افق قزوین 04:29
ترتیل قرآن مجید 05:00
خبر سراسری 08:00
خبر استانی 11:00
چکامه 11:15
در مسیر بندگی 12:40
اذان ظهر به افق قزوین 13:06
آوای دل 13:35
خبر سراسری 14:00
گلدونه ها 15:35
موج حرکت 16:10
خبر استانی 17:00
با من ورق بزن 17:15
صفر بیست و هشت 17:30
جیک و پیک 18:00
چکامه 18:30
اذان مغرب به افق قزوین 20:27
خبر سراسری 21:00
نمایش کوتاه 21:40
روشنا(زنده) 22:00
گلستان قصه 23:05
نمایش شب 23:25