اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل | دوشنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۵

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:01
قصه شب 02:05
شنیدنی های تاریخ 04:10
قند و پند 04:30
سخنرانی 04:45
اذان صبح به افق قزوین 05:28
ترتیل قرآن مجید 05:40
چراغ مطالعه 06:20
خبر سراسری 08:00
خبر استانی 11:00
اذان ظهر به افق قزوین 12:24
چراغ مطالعه 13:15
آوای دل 13:40
خبر سراسری 14:00
نمایش 14:30
خبر استانی 17:00
زمزم احکام 17:55
اذان مغرب به افق قزوین 18:15
مهارت های زندگی 18:25
خبر سراسری 21:00
نمایش شب 23:30