حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۴ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:01
اذان صبح به افق قزوین 04:14
ترتیل قرآن مجید 04:35
فرهنگ مردم 06:05
دعای ندبه 06:35
در انتظار آفتاب 07:25
خبر سراسری 08:00
مشاهیر 08:40
لبخند ایرانی 09:00
باد مأمور خداست 12:10
لحظه های آسمانی 12:40
اذان ظهر به افق قزوین 13:08
چکامه 13:40
خبر سراسری 14:00
ترتیل قرآن مجید 14:30
افق روشن 15:30
خبر استانی 17:00
اذان مغرب به افق قزوین 20:13
ژله 20:30
خبر سراسری 21:00
پرسمان خانواده 22:15
آوای دل 23:05
نمایش شب 23:25