اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل | دوشنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۵

جدول پخش هفتگی تلویزیون

 

 

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
صلوات خاصه 08:00
اخبار استان 10:00
اذان ظهر به افق قزوین 12:23
سخنرانی مذهبی 12:30
سینمایی" فرصت "(بازپخش) 13:15
دانستنی ها 15:20
گلخونه 15:50
مستند "دیار مهر" 17:15
حذف و اضافه 17:45
اذان مغرب به افق قزوین 18:21
اخبار استان 20:00
اخبار استان 23:00
سینمایی"گروه همراه" 23:20