جهش تولید | چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش هفتگی تلویزیون

 

 

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
حدیث سرو 02:35
اذان صبح به افق قزوین 04:27
تا آسمان (باز بخش) 06:15
مستند"اهل ایمان" 06:50
مستند"از غرب طلوع می کند" 07:25
سریال"دیوار به دیوار" 08:15
پروانگی 09:05
اخبار استان 10:00
رنگ زندگی(زنده) 10:30
گلخونه 11:40
تا آسمان(زنده) 12:20
اذان ظهر به افق قزوین 13:06
سینمایی" تا افطار چیزی نمانده " 13:30
حرف آخر 16:15
شاید برای شما هم اتفاق بیفتد 16:50
گلخونه 17:35
رنگ زندگی(گزیده) 18:10
اخبار استان 19:00
اذان مغرب به افق قزوین 20:28
پروانگی 22:20
۱۶۲ 22:30
اخبار استان 23:00