حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۴ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش هفتگی تلویزیون

 

 

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دعای کمیل 00:45
اهل ایمان 01:15
مستند فتح خرمشهر 02:45
اذان صبح به افق قزوین 04:14
مستند " خرمشهر امروز " 05:30
سخنرانی مذهبی 06:15
اهل ایمان 06:30
زنان قصه ما 07:30
شاید برای شما هم اتفاق بیفتد 08:20
عبور ناممکن 10:30
سینمایی کودک " زرافه " 11:00
سخنرانی مذهبی 12:30
اذان ظهر به افق قزوین 13:07
سینمایی " کودک و فرشته "- بازپخش 13:25
گلخونه 16:45
اخبار استان 19:15
اذان مغرب به افق قزوین 20:43
شاید برای شما هم اتفاق بیفتد 21:00
اخبار استان 23:00
سینمایی " بادیگران" 23:20