حمایت از کالای ایرانی | پنج‌شنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش هفتگی تلویزیون

 

 

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
رادیو شب 01:20
سریال "پرده نشین" 02:10
مردان مقاومت 03:00
مستند"آفرینش" 03:30
حدیث سرو 04:20
اذان صبح به افق قزوین 05:13
جزء خوانی قرآن کریم 05:25
سخنرانی مذهبی 06:30
قصه های تبیان 07:20
صلوات خاصه امام رضا(ع) 08:00
پنجره 08:05
در این قطعه از بهشت 08:25
صبح به خیر قزوین(زنده) 09:00
اخبار استان 10:00
از فرش تا عرش 10:05
چشم به راهیم 10:20
سلام برعلی پسرموسی 11:00
روز خدا 11:30
اذان ظهر به افق قزوین 11:54
تا آسمان (زنده) 12:10
دروازه ملکوت 14:00
سریال "پرده نشین" 15:45
جاده های خدمت 16:40
مستند یا ضامن آهو 17:00
اذان مغرب به افق قزوین 17:27
مستند ایران مشهد 17:50
زکات برکت زندگی 18:30
مردان مقاومت 18:45
اخبار استان 20:00
سکانس برتر 20:40
طبیب عشق 22:10
اخبار استان 23:00
سینمایی " پیشتازان فضا" 23:25