اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | دوشنبه، ۸ خرداد ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی تلویزیون

 

 

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اذان صبح 04:11
نیمه پنهان ماه 05:30
سخنرانی مذهبی 06:10
حدیث سرو 06:50
آفرینش 07:15
مسابقه فرمانده 07:35
من نباید زنده باشم 08:35
اخبار استان 10:00
باغچه آفتابگردون 10:15
سخنرانی مذهبی 12:25
اذان ظهر به افق قزوین 13:07
سینمایی " مسیر زمان" 13:30
مسابقه فرمانده 15:45
گلخونه 17:15
اخبار استان 19:15
اذان مغرب به افق قزوین 20:41
پرنیان 22:00
اخبار استان 23:00