اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | جمعه، ۴ فروردین ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی تلویزیون

 

 

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دعای عهد 07:10
دریا ها و اقیانوسها 07:20
صلوات خاصه 08:00
نوای مینودری 11:10
گروه امداد هوایی 11:35
شگفتیها 12:50
سینمایی داستان پلیسی(بازپخش) 13:15
اذان ظهر به افق قزوین 13:17
نسیم قزوین 16:05
گلخونه 16:30
شکر آباد 17:50
من نباید زنده باشم 18:10
اذان مغرب به افق قزوین 19:43
اخبار استان 20:00
سروش آسمانی 22:50
سینمایی آقا مدیر 23:20