اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | دوشنبه، ۷ فروردین ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی تلویزیون

 

 

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دعای عهد 07:10
دریا ها و اقیانوسها 07:20
صلوات خاصه 08:00
نوای مینودری 11:10
آقای فاکس 11:30
شگفتیها 12:50
اذان ظهر به افق قزوین 13:15
سینمایی داستان عوضی(بازپخش) 13:30
مستند"قزوین شهری که می شناختم" 15:05
نسیم قزوین 15:45
گلخونه 16:15
شکر آباد 17:30
من نباید زنده باشم 17:55
شگفتیها 19:25
اذان مغرب به افق قزوین 19:46
اخبار استان 20:00
نوای مینودری 22:45
سینمایی سریع و خشن 6 23:10