اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | سه‌شنبه، ۹ خرداد ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی تلویزیون

 

 

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اذان صبح به افق قزوین 04:10
نیمه پنهان ماه 05:30
سخنرانی مذهبی 06:10
حدیث سرو 06:50
مسابقه فرمانده 07:20
اخبار استان 10:00
گلخونه 10:15
سخنرانی مذهبی 12:25
اذان ظهر به افق قزوین 13:08
سینمایی "محبت میراث بی پایان زندگی" 13:30
تیک تاک 14:35
مسابقه فرمانده 15:35
باغچه آفتابگردون 17:15
اخبار استان 19:15
اذان مغرب به افق قزوین 20:42
چرتکه 21:50
نقش و دست 22:20
اخبار استان 23:00