اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | دوشنبه، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی تلویزیون

 

 

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دلنوازان 00:20
روز نو(زنده) 07:10
صلوات خاصه 08:00
مستند "ساردوییه" 08:15
سریال "چک برگشتی"(بازپخش) 09:00
اخبار استان 10:00
گلخونه (تکرار) 10:15
سخنرانی مذهبی 12:25
اذان ظهر به افق قزوین 13:08
سینمایی "طوفان شن" 13:25
مستند "برفراز آلپ" 15:15
شکر آباد 16:40
گلخونه 17:15
اخبار استان 20:00
اذان مغرب به افق قزوین 20:11
شکر آباد 20:45
اخبار استان 23:00
سریال "چک برگشتی" 23:20