حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۱۹ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش هفتگی تلویزیون

 

 

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
رادیو شب 00:40
مستند"سیل بازگشت به دریاچه ایر" 03:15
جزء خوانی قرآن کریم 04:10
حدیث سرو 04:15
اذان صبح به افق قزوین 05:10
بنای بندگی 06:25
صلوات خاصه امام رضا(ع) 08:00
سریال "پریا" 08:05
اخبار استان 10:00
از لاک جیغ تا خدا 10:15
اذان ظهر به افق قزوین 11:53
تا آسمان (زنده) 12:10
فرزندان ایران زمین 13:55
گلخونه 14:50
اذان مغرب به افق قزوین 17:29
زکات برکت زندگی 18:55
اخبار استان 20:00
اخبار استان 23:00
سینمایی" انار" 23:20