رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش هفتگی تلویزیون

 

 

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند"حوادث واقعی" 01:00
مجموعه"در حاشیه ۲" 01:50
شرح پریشانی 02:35
مستند"پنج جانور بزرگ آمریکای جنوبی" 03:00
اذان صبح به افق قزوین 04:04
حدیث سرو 04:20
ایران - اردبیل 04:50
نیمه پنهان ماه 05:20
مستند "زمین در سال2050" 06:20
مستندمسابقه"خانه ما" 07:05
مجموعه"در حاشیه2" 07:55
اخبار استان 10:00
گلخونه 10:45
باقلوا 11:30
ناخونک 11:40
اذان ظهر به افق قزوین 13:10
شب چراغ(بازپخش) 13:30
علم و ورزش 14:35
مشق 15:15
باقلوا 15:40
مجموعه"در حاشیه2" 15:55
انعکاس 16:50
پسته خندان 17:15
حرف آخر 17:50
دانستنی ها 18:30
اخبار استان 20:00
مواهب 20:30
اذان مغرب به افق قزوین 20:50
شبخند 21:15
رویش 22:00
مجموعه "حالت خاص" 22:15
اخبار استان 23:00
سینمایی " رگبار " 23:20