حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:01
ترتیل قرآن مجید 04:25
اذان صبح به افق قزوین 04:55
فرهنگ مردم 06:05
زندگی سلام 07:00
خبر سراسری 08:00
خبر استانی 11:00
زمزمه معرفت 12:05
لحظه های آسمانی 12:40
اذان ظهر به افق قزوین 13:08
نمایش کوتاه 13:40
خبر سراسری 14:00
نمایش 14:30
خبر استانی 17:00
اذان مغرب به افق قزوین 20:12
خبر سراسری 21:00
نمایش شب 23:25