اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | یک‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:01
قصه شب 02:05
شنیدنی های تاریخ 04:10
آوای کتاب 04:30
سخنرانی 05:00
دوستانه 05:05
اذان صبح به افق قزوین 05:23
ترتیل قرآن مجید 06:05
خبر سراسری 08:00
خندانک 10:45
خبر استانی 11:00
اذان ظهر به افق قزوین 12:23
گفتمان 12:40
خبر سراسری 14:00
نمایش 14:30
خبر استانی 17:00
نسیم رحمت 17:10
چراغ مطالعه 17:45
اذان مغرب به افق قزوین 18:18
خبر سراسری 21:00
نمایش شب 23:25