حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:01
شنیدنی های تاریخ 03:50
قند پارسی 04:05
سخنرانی 04:55
اذان صبح به افق قزوین 05:20
ترتیل قرآن مجید 06:02
مستقیم آینده 06:35
خبر سراسری 08:00
خبر استانی 11:00
اذان ظهر به افق قزوین 11:53
مهارت های زندگی 13:35
خبر سراسری 14:00
نمایش 14:30
خبر استانی 17:00
اذان مغرب به افق قزوین 17:18
خبر سراسری 21:00
نمایش شب 23:25