حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:01
کلبه مهر(تکرار) 02:40
شنیدنی های تاریخ 03:40
سخنرانی 04:30
اذان صبح به افق قزوین 04:56
ترتیل قرآن مجید 05:35
دعای ندبه 06:35
در انتظار آفتاب 07:25
خبر سراسری 08:00
لبخند ایرانی 09:00
اذان ظهر به افق قزوین 12:19
لحظه های آسمانی 12:40
قند پارسی 12:45
پرسمان کودک و نوجوان 13:05
بوم آهنگ 13:40
خبر سراسری 14:00
نمایش 14:30
نواهنگ 15:00
فرهنگ مردم 15:30
خبر استانی 17:00
اذان مغرب به افق قزوین 18:36
خبر سراسری 21:00
پرسمان خانواده 22:15
قول و غزل 23:05
نمایش شب 23:25