حمایت از کالای ایرانی | سه‌شنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:01
شنیدنی های تاریخ 03:40
گلستان حکمت 04:05
سخنرانی 04:25
اذان صبح به افق قزوین 05:24
ترتیل قرآن مجید 05:45
گنجینه کتاب 06:20
زندگی سلام 07:00
خبر سراسری 08:00
خبر استانی 11:00
اذان ظهر به افق قزوین 11:55
خبر سراسری 14:00
نمایش 14:30
خبر استانی 17:00
اذان مغرب به افق قزوین 17:19
گنجینه کتاب 17:45
پلکان 18:15
دیماج(زنده) 18:45
خبر سراسری 21:00
روشنا(زنده) 22:00
نمایش شب 23:25