رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:01
چکامه 02:05
گلستان قصه 02:40
فیض سحری 03:15
شنیدنی های تاریخ 03:50
گلستان حکمت 04:25
ترتیل قرآن مجید 05:00
اذان صبح به افق قزوین 05:49
خبر سراسری 08:00
خبر استانی 11:00
اذان ظهر به افق قزوین 12:10
روزهای سخت 12:45
خبر سراسری 14:00
خبر استانی 17:00
اذان مغرب به افق قزوین 17:22
گنجینه کتاب 17:45
خبر سراسری 21:00
ایمنی- آرامش ( روز ملی ایمنی در برابر زلزله ) 21:40
روشنا(زنده) 22:00
نمایش شب 23:25