حمایت از کالای ایرانی | سه‌شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:01
رادیو شهر ۳ 00:25
شنیدنی های تاریخ 03:40
سخنرانی 04:25
اذان صبح به افق قزوین 05:16
ترتیل قرآن مجید 05:25
زندگی سلام 07:00
خبر سراسری 08:00
رادیو شهر 1 08:45
روی خط باشید 09:00
کلبه مهر 09:30
رادیو شهر ۲ 10:40
خبر استانی 11:00
اذان ظهر به افق قزوین 13:09
خبر سراسری 14:00
نمایش 14:30
رادیو شهر ۴ 15:55
خبر استانی 17:00
رادیو شهر ۵ 18:00
پلکان 18:15
رادیو شهر ۶ 18:40
دیماج(زنده) 18:45
اذان مغرب به افق قزوین 19:52
همت جمعی (روز تعاون ) 20:20
خبر سراسری 21:00
دوستانه 21:40
روشنا(زنده) 22:00
رادیو شهر ۷ 23:20
نمایش شب 23:25