اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | پنج‌شنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:01
ما می توانیم 00:55
قصه شب 02:05
شنیدنی های تاریخ 04:10
اذان صبح به افق قزوین 05:43
ترتیل قرآن مجید 05:55
خبر سراسری 08:00
خندانک 10:45
خبر استانی 11:00
اذان ظهر به افق قزوین 12:05
دریای معرفت 12:55
خبر سراسری 14:00
نمایش 14:30
آوای کتاب 15:35
پرسمان 16:00
خبر استانی 17:00
نسیم رحمت 17:10
اذان مغرب به افق قزوین 17:16
در سوگ آفتاب 17:45
چراغ هدایت 18:45
خبر سراسری 21:00
دعای کمیل 23:25