رونق تولید ملی | جمعه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:01
شنیدنی های تاریخ 03:50
قند پارسی 04:05
گلستان حکمت 04:25
سخنرانی 04:55
اذان صبح به افق قزوین 05:49
ترتیل قرآن مجید 06:02
خبر سراسری 08:00
خبر استانی 11:00
اذان ظهر به افق قزوین 12:10
روزهای سخت 12:45
دریای معرفت 13:20
خبر سراسری 14:00
نمایش 14:30
خبر استانی 17:00
اذان مغرب به افق قزوین 17:22
گنجینه کتاب 17:45
خبر سراسری 21:00
دعای کمیل 23:25