رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:01
چکامه 02:05
گلستان قصه 03:40
اذان صبح به افق قزوین 04:07
ترتیل قرآن مجید 04:25
نفس ( مستند روز مبارزه با سلاحهای شیمیایی و میکروبی) 05:35
دعای ندبه 06:35
در انتظار آفتاب 07:25
خبر سراسری 08:00
مشاهیر 08:40
لبخند ایرانی 09:00
مُشا ارّه ( مشاعره طنز ) 11:10
در مسیر بندگی 12:40
اذان ظهر به افق قزوین 13:09
چکامه 13:40
خبر سراسری 14:00
نمایش کوتاه 14:30
خبر استانی 17:00
نفس ( مستند روز مبارزه با سلاحهای شیمیایی و میکروبی) 19:50
اذان مغرب به افق قزوین 20:49
خبر سراسری 21:00
پرسمان خانواده 22:15
آوای دل 23:05
نمایش شب 23:25