حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:01
شنیدنی های تاریخ 03:40
اذان صبح به افق قزوین 04:07
سخنرانی 04:10
ترتیل قرآن مجید 05:10
نفس ( مستند روز مبارزه با سلاحهای شیمیایی و میکروبی) 05:35
فرهنگ مردم 06:05
دعای ندبه 06:35
در انتظار آفتاب 07:25
خبر سراسری 08:00
مشاهیر 08:40
لبخند ایرانی 09:00
مُشا ارّه ( مشاعره طنز ) 11:10
اذان ظهر به افق قزوین 13:13
چکامه 13:40
خبر سراسری 14:00
نمایش 14:30
افق روشن 15:30
خبر استانی 17:00
نفس ( مستند روز مبارزه با سلاحهای شیمیایی و میکروبی) 19:50
اذان مغرب به افق قزوین 20:53
خبر سراسری 21:00
پرسمان خانواده 22:15
آوای دل 23:05
نمایش شب 23:25