جهش تولید | چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:01
شب های ایران 00:30
گلستان قصه 02:05
اذان صبح به افق قزوین 04:04
شنیدنی های تاریخ 05:00
سخنرانی مذهبی 05:15
خبر سراسری 08:00
چکامه 09:30
کلبه مهر 10:00
خبر استانی 11:00
زلال احکام 12:40
در مسیر بندگی 12:50
اذان ظهر به افق قزوین 13:10
آوای دل 13:40
خبر سراسری 14:00
گلستان قصه 15:35
خبر استانی 16:00
تیک تاک 17:00
صفربیست و هشت 18:15
اذان مغرب به افق قزوین 20:49
خبر سراسری 21:00
صدای روستا 21:10
نمایش شب 23:20