اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | جمعه، ۱۱ فروردین ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:01
قصه شب 02:05
پرسمان خانواده 03:10
شنیدنی های تاریخ 04:10
آوای کتاب 04:30
سخنرانی 05:00
اذان صبح به افق قزوین 05:34
ترتیل قرآن مجید 06:00
گلستان حکمت 06:35
قند و عسل 07:10
گلگشت ایران 07:45
خبر سراسری 08:00
سفرنامه 09:00
چراغ مطالعه 12:30
لحظه های آسمانی 12:45
اذان ظهر به افق قزوین 13:14
آوای دل 13:40
خبر سراسری 14:00
نمایش 14:30
سفرنامه 15:00
خبر استانی 17:00
اذان مغرب به افق قزوین 19:49
گلگشت ایران 20:45
خبر سراسری 21:00
فرهنگ مردم 21:35
یادمان نرود 22:10
قند پارسی 22:25
دعای کمیل 22:55
نمایش شب 23:30