اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | سه‌شنبه، ۴ مهر ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:01
قصه شب 02:05
شنیدنی های تاریخ 03:40
ترتیل قرآن مجید 05:00
اذان صبح به افق قزوین 05:31
سخنرانی 05:35
خبر سراسری 08:00
خبر استانی 11:00
رویش 11:45
اذان ظهر به افق قزوین 13:04
آوای دل 13:40
خبر سراسری 14:00
نمایش 14:30
زنگ نشاط 16:00
خبر استانی 17:00
اذان مغرب به افق قزوین 19:30
غار هوتو ( مستند ) 19:55
خبر سراسری 21:00
نمایش شب 23:30