اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | جمعه، ۵ خرداد ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:01
سخنرانی 03:45
اذان صبح به افق قزوین 04:20
ترتیل قرآن مجید 04:40
دعای ندبه 06:05
خبر سراسری 08:00
خبر استانی 11:00
لحظه های آسمانی 12:45
اذان ظهر به افق قزوین 13:06
خبر سراسری 14:00
خبر استانی 17:00
اذان مغرب به افق قزوین 20:33
خبر سراسری 21:00
نمایش شب 23:30