اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | یک‌شنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:01
شنیدنی های تاریخ 03:40
چراغ مطالعه 04:00
اذان صبح به افق قزوین 04:21
ترتیل قرآن مجید 04:45
سخنرانی 05:20
گل های زندگی 06:35
خبر سراسری 08:00
خبر استانی 11:00
افق روشن 11:45
روایت عشق 12:10
اذان ظهر به افق قزوین 13:16
چکامه 13:40
خبر سراسری 14:00
نمایش 14:30
قند پارسی 15:45
گل های زندگی(تکرار) 16:00
خبر استانی 17:00
زنگ نشاط 17:15
دیماج(زنده) 18:05
پرسمان 20:20
اذان مغرب به افق قزوین 20:48
خبر سراسری 21:00
نمایش شب 23:30