رادیو قزوین در حماسه بصیرت

با نمایندگان

با نمایندگان

برنامه رادیویی با نمایندگان در ۴ قسمت ۳۰ دقیقه ای و در دوره های ۶ ماهه نمایندگان محترم با موضوع عملکرد نمایندگان استان از صدای مرکز قزوین پخش می شود.

پیشنهاد سایت

حماسه 9 دی در قاب تصویر

تولیدات ویژه حماسه بصیرت

تعداد عکس : ۶ عدد
مدت زمان : ۰۱:۴۶
مدت زمان : ۰۲:۰۷
مدت زمان : ۰۳:۴۲
مدت زمان : 06:35

چرا خط قرمز!؟

پیشنهاد سایت
مدت زمان : 06:56

این انقلاب زنده است

پیشنهاد سایت
مدت زمان : 05:10

رویش ها و ریزش ها

پیشنهاد سایت
مدت زمان : ۰۲:۲۴
مدت زمان : ۰۶:۰۹

روزگار فتنه

پیشنهاد سایت