جهش تولید | جمعه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

معدوم سازی 1250 کیلوگرم اجناس تاریخ گذشته و غیرمجاز در تاکستان - مسابقه نوروزی رادیو نما

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

معدوم سازی 1250 کیلوگرم اجناس تاریخ گذشته و غیرمجاز در تاکستان

معدوم سازی 1250 کیلوگرم اجناس تاریخ گذشته و غیرمجاز در تاکستان


معدوم سازی اجناس فاسد

معدوم سازی 1250 کیلوگرم اجناس تاریخ گذشته و غیرمجاز در تاکستان

معدوم سازی 1250 کیلوگرم اجناس تاریخ گذشته و غیرمجاز در تاکستان.این مواد تاریخ گذشته شامل لبنیات، خیار شور، رُب گوجه فرنگی و کیک و کلوچه  بودند که به علت تاریخ گذشته بودن و غیر مجاز بودن آنها معدوم شدند.کارشناسان بهداشت محیط تاکستان با انجام بازدید های نظارتی خود از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی مواد فاسد را کشف  و.با حضور نمایندگان شهرداری و مرکز بهداشت تاکستان، در محل دفن زباله های شهری معدوم نمودند.