اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | سه‌شنبه، ۹ خرداد ۱۳۹۶

نتایج مسابقات رادیو و تلویزیون

 

 

نتایج مسابقات سیما

این برنامه به منظور ترویج فرهنگ پهلوانی...
مسابقه تلفنی ستاره ها روزهای زوج از ساعت...
مسابقه تلفنی ستاره ها روزهای زوج از ساعت...
مسابقه تلفنی ستاره ها روزهای زوج از ساعت...
این برنامه به منظور ترویج فرهنگ پهلوانی...
این برنامه به منظور ترویج فرهنگ پهلوانی...
آرشیو

نتایج مسابقات صدا

برنامه شیش شنبه روزهای جمعه هر هفته ساعت...
برنامه لحظه های آسمانی هر روز هفته ساعت...
برنامه پیغام نور در تاریخ 96/2/5 ساعت...
برنامه رادیو شهر هر روز هفته بجز جمعه ها...
برنامه کلبه مهر هر روز هفته بجز جمعه ها...
برنامه شیش شنبه روزهای جمعه هر هفته ساعت...
آرشیو