اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | چهارشنبه، ۲۶ مهر ۱۳۹۶

نتایج مسابقات رادیو و تلویزیون

 

 

نتایج مسابقات سیما

مسابقه تلفنی ستاره ها روزهای زوج از ساعت...
مسابقه تلفنی ستاره ها روزهای زوج از ساعت...
این برنامه به منظور ترویج فرهنگ پهلوانی...
این برنامه به منظور ترویج فرهنگ پهلوانی...
این برنامه به منظور ترویج فرهنگ پهلوانی...
این برنامه به منظور ترویج فرهنگ پهلوانی...
آرشیو

نتایج مسابقات صدا

برنامه دیماج هر روز هفته بجز جمعه ها...
برنامه پاتوق در روزهای زوج هر هفته ساعت...
برنامه کلبه مهر هر روز هفته بجز جمعه ها...
برنامه لحظه های آسمانی هر روز هفته ساعت...
برنامه رادیو شهر هر روز هفته بجز جمعه ها...
مسابقه ثانیه ها هر روز هفته بجز جمعه ها...
آرشیو