اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | دوشنبه، ۷ فروردین ۱۳۹۶

نتایج مسابقات رادیو و تلویزیون

 

 

نتایج مسابقات سیما

این برنامه به منظور ترویج فرهنگ پهلوانی...
این برنامه به منظور ترویج فرهنگ پهلوانی...
مسابقه تلفنی ستاره ها روزهای زوج از ساعت...
این برنامه به منظور ترویج فرهنگ پهلوانی...
مسابقه تلفنی ستاره ها روزهای زوج از ساعت...
این برنامه به منظور ترویج فرهنگ پهلوانی...
آرشیو

نتایج مسابقات صدا

برنامه لحظه های آسمانی هر روز هفته ساعت...
موج جوونی در روزهای زوج هفته ساعت 16:00...
برنامه پنجره شبانه هر روز هفته بجزجمعه...
مسابقه قلک هر روز هفته بجز جمعه ها ساعت...
برنامه کلبه مهر هر روز هفته بجز جمعه ها...
برنامه رادیو شهر هر روز هفته بجز جمعه ها...
آرشیو