رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

آثار به جا مانده از شهدای دفاع مقدس جمع آوری شود - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آثار به جا مانده از شهدای دفاع مقدس جمع آوری شود

آثار به جا مانده از شهدای دفاع مقدس جمع آوری شود

عضو کمیسیون اصل ۹۰مجلس شورای اسلامی گفت: آثار به جا مانده از شهدای دفاع مقدس جمعآوری شود تا بتوانیم ارزش ها و فرهنگ دفاع مقدس را به خوبی به نسل جوان انتقال دهیم.
محمدی در جمع مسئولان ورزشی قزوین اظهار داشت: مسئولان باید برای رشد و گسترش فرهنگ ورزش کردن در جامعه برنامهریزیهای گستردهای انجام دهند چراکه ورزش میتواند از چندین جهت بر جامعه تأثیرات مثبتی بر جای بگذارد.
وی با اشاره به تأثیر گسترده ورزش در حوزههای مختلف جامعه بیان کرد: ورزش همواره میتواند از بروز مشکلاتی مانند اعتیاد، بیماری و ناراحتیهای اعصاب و روان در جامعه جلوگیری کند و همچنین ورزش ظرفیت این را دارد که نوجوانان و جوانان را در راستای قدم گذاشتن در یک فرهنگ صحیح و درست ترغیب کند.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید در حفظ دستاوردها و آثار دفاع مقدس بیش از پیش فعالیتهایی را در این زمینه انجام داد، عنوان کرد: مسئولان باید ضمن حفظ و نگهداری آثار دفاع مقدس، زمینههای لازم را برای ارتباط بیشتر نوجوانان و جوانان با فرهنگ دفاع مقدس فراهم کنند.
محمدی با اشاره به از خودگذشتگیهایی رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس خاطرنشان کرد: باید رشادتهایی را که ایثارگران و شهیدان در جنگ تحمیلی انجام دادهاند را برای نوجوانان و جوانان امروز کشور تبیین کنیم و یاد و نام آن ها را همیشه زنده نگه داریم.
وی با اشاره به اهمیت حمایت مسئولان از ورزشکاران و فعالیتهای ورزشی اظهار کرد: مسئولان باید به منظور ایجاد انگیزه در ورزشکاران و فعالان ورزشی حمایتهای گستردهتری از ورزش انجام دهند و همچنین آنها را از نظر مالی نیز مورد حمایت قرار دهند تا شاهد رشد و پیشرفت ورزش در جامعه باشیم.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر جمعآوری آثار به جا مانده از شهدای دفاع مقدس تصریح کرد: برای جمعآوری آثار دفاع مقدس مسئولان باید فعالیتهای گسترده تری را در این زمینه انجام دهند تا ارزش ها و فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان انتقال پیدا کند.