جهش تولید | سه‌شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۹

لزوم توجه مهندسان بسیجی قزوین برای رونق اقتصادی - نمایش محتوای رمضان

 

 

لزوم توجه مهندسان بسیجی قزوین برای رونق اقتصادی

لزوم توجه مهندسان بسیجی قزوین برای رونق اقتصادی

مسئول مجامع و شوراهای اقشار بسیج استان قزوین گفت: لازم است مهندسان بسیجی بیش از گذشته به رونق اقتصادی جامعه توجه کنند.
مداح اظهار کرد: تنها با حضور تفکر جوان و نیروهای جوان است که میتوان در زمینههای مختلف به پیشرفت دست پیدا کرد.
وی افزود: جهاد کشاورزی یکی از مهمترین حوزههای فعالیت موجود است که توجه به آن موجب رشد کشور در زمینههای مختلف میشود.
مسئول مجامع و شوراهای اقشار بسیج استان قزوین بیان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش شده در حوزههای مختلف، از حضور بسیجیان استفاده و بهرهبرداری کافی شود.
مداح ادامه داد: نخبگان و دانشآموختگان رشتههای مختلف علمی به بسیج مهندسین وارد شدند و فعالیتهای علمی گسترده را شکل دادند.
وی تصریح کرد: بخش کشاورزی نیز یکی از حوزههای برجسته و مهمی است که نیازمند حضور نخبگان بسیجی بوده است؛ چراکه اقدامات این افراد زمینه مناسبی برای توسعه و رونق بخش کشاورزی در استان قزوین فراهم کرده است.
مسئول مجامع و شوراهای اقشار بسیج استان قزوین اضافه کرد: یکی از مشکلات جامعه امروز، عدم دسترسی به غذای سالم و مناسب و نگرانی برای تأمین بدون دغدغه آن است.
مداح یادآور شد: کسی که در قالب بسیج و تحت عنوان فعالیتهای بسیجی وارد یک سازمان میشود، به این معنی بوده که در قبال جامعه و اهداف سازمان مورد نظر احساس وظیفه میکند؛ نخبگان بسیجی که در بسیج مهندسین ادارات مختلف از جمله سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی حضور دارند نیز مطابق شرایط حساس نیاز جامعه به غذای مطلوب تلاش و فعالیتهای خود را برنامه ریزی میکنند.