سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

​تشکیل کارگروه بررسی تمدید مهلت بازپرداخت وامهای کشاورزی در قزوین - نمایش محتوای روابط عمومی

 

 

​تشکیل کارگروه بررسی تمدید مهلت بازپرداخت وامهای کشاورزی در قزوین

​تشکیل کارگروه بررسی تمدید مهلت بازپرداخت وامهای کشاورزی در قزوین

فرماندار قزوین تشکیل کارگروه بررسی میزان خسارات حوادث غیرمترقبه به منظور تمدید مهلت بازپرداخت وامهای کشاورزی در این شهرستان را ضروری عنوان کرد.
سید علی موسوی صبح امروز در جلسه ای که با حضور نمایندگان بانکهای استان به منظور تشکیل کارگروه بررسی تمدید مهلت بازپرداخت وامهای کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: در این کارگروه میزان خسارات کشاورزان ناشی از خشکسالی، سرمازدگی، آفات و بیماریهای همهگیر و دیگر حوادث غیر مترقبه بررسی میشود.
وی در ادامه با اشاره به برنامههای پیشبینی شده در قانون بودجه سال 93 برای حمایت از کشاورزان افزود: در این قانون همه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیر دولتی و مؤسسات مالی و صندوقهای حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت کردهاند موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی را که بر اثر حوادث غیر مترقبه دچار خسارت شدهاند پس از تأمین اعتبارات لازم و با تأیید کارگروههای کارشناسی تمدید کنند.
فرماندار قزوین اضافه کرد: بر اساس این قانون، فرمانداران موظفند نسبت به شناسایی افراد مشمول این طرح اقدام و نتایج را به ادارهکل مدیریت بحران استان منعکس کنند.