رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

نمایش محتوای روابط عمومی

 

 

آخرین رویدادهای مرکز

محتوا با برچسب شاگردان ابوالحسن درافشانی-پیشکسوت والیبال استان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهدای مرکز

محتوا با برچسب شاگردان ابوالحسن درافشانی-پیشکسوت والیبال استان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

سخن بزرگان

محتوا با برچسب شاگردان ابوالحسن درافشانی-پیشکسوت والیبال استان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

پل های ارتباطی با صداوسیمای قزوین

پل ­های ارتباطی با مرکز

روابط عمومی

تلفن گویا: 162

تلفن: 32162112

کد قزوین: 028

پیامک : 30000281

واحد سیما

تلفن: 32162064

پیامک: 30000282

واحد صدا

تلفن: 32162056

پیامک: 30000283

واحد خبر

تلفن: 32162105

پیامک: 30000281

واحد سایت

تلفن: 32162250

نشانی سایت: qazvin.irib.ir

تلفن مرکزی

(تلفنخانه)

تلفن: 4 - 33670070

نشانی مرکز

قزوین، انتهای خیابان نوروزیان، روبروی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، صدا و سیمای مرکز قزوین