با سلام. واقعا متن تاثیر گذاری بود و امام بزرگوار ...