محتوا با برچسب رجزخوانی ابوالحتوف بن حرث انصاری عجلانی.

جدیدترین تولیدات موسیقی آرشیو

محتوا با برچسب رجزخوانی ابوالحتوف بن حرث انصاری عجلانی.

نمایش نظرسنجی

مخاطب گرامی،به کدامیک از اشعار زیر علاقه مند می باشید؟
% آرا
54% 20 a. شعر مذهبی
22% 8 b. شعر آیینی
5% 2 c. شعر کهن فارسی
19% 7 d. شعر نو

کل آرا: 37

Voting is disabled because this poll expired on ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۲:۰۰.