جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

آبگینه و سنگ - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

آبگینه و سنگ

این مستند با هدف بررسی موشکافانه چرخه اقتصاد مقاومتی در شرکت داروی رازی تهیه و تولید شد که بیانی مستند و واقع گرایانه از موفقیت این واحد تولیدی در حوزه اقتصاد مقاومتی داشت.
دراین مستند علل موفقیت، راهکارها، ابتکارات و همچنین شیوه های مدیریتی مسئولان شرکت داروی رازی برای افزایش بهره وری و کسب موفقیت در حوزه اقتصاد مقاومتی تبیین شد.
همچنین بررسی موانع و چالش های واحدهای صنعتی از زبان یک مدیر موفق، مزیت های رقابتی استان در جذب سرمایه  و در مجموع چرایی، چیستی و چگونگی فرایند موفقیت این شرکت از مهمترین بخش های مستند تلویزیونی «آبگینه و سنگ» بود.