جهش تولید | چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

اردک ماهی خوار(مرگوس سفید) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اردک ماهی خوار(مرگوس سفید)

اردک ماهی خوار(مرگوس سفید)

Duck, heron (Mergellus albellus)

اردک ماهی ‌خوار سفید (مرگوس سفید) پرنده‌ای از تیره اردکیان است.

این پرنده، 41 سانتی متری طول دارد. پرنده ی نر، سفیدترین گونه ی اردک است که خطوط سیاه اندکی روی بدنش دیده می شود.

بسیار شبیه اردک هاست و منقارش از سایر اردک های ماهیخوار کوچکتر و متفاوت است.

سر پرنده ی نر سفید یکدست و لکه ی مشخص سیاهی در ناحیه ی چشمانش دیده می شود و کاکلی خوابیده، به رنگ سیاه و سفید، پیش بال سیاه، با خطوط جدا کننده ی سیاه و شاهپرهای اولیه ی سیاه و سفید در آن دیده می شود.

سر در پرنده ی ماده، بلوطی، چانه و گلو سفید، روتنه خاکستری تیره و آینه بالی سیاه رنگ است که حاشیه ی آن سفید دیده می شود.

در پرنده، شاهپرهای اولیه سیاه، زیر تنه سفید خاکستری،پیش بال خاکستری سفید و منقارش تیره رنگ است.  پرنده ی نر پیش از پرریزان شبیه ماده می شود.

این پرنده در نواحی دریاچه ای، سواحل دریاها، تالاب ها و رودخانه ها به سر می برد. در ایران، زمستان ها فراوان و به طور اتفاقی در ناحیه ی مرکزی  فارس دیده می شود.

این پرنده، به برنامه ریزی و اقدام مناسب حفاظتی نیاز دارد. دراستان گیلان هر ساله به تعداد محدود در تالاب انزلی ، بوجاق امیرکلایه ، سواحل دریا وبه خصوص در استخرهای پرورش ماهی سفید رود دیده می شوند؛به نظر می رسد شدت سرمای هوا با میزان جمعیت مهاجر آنها ارتباط دارد .زمان حضور این پرنده در استان گیلان زمستان است .

مرگوس سفید - درباره مرگوس سفید - معرفی مرگوس سفید - عکس های مرگوس سفید - انواع پرنده مرگوس سفید - معرفی پرندگان - پرنده مرگوس سفید - انواع اردک - اردک ماهی خوار - اردک ماهی خوار(مرگوس سفید) - زیستگاه مرگوس سفید - درباره مرگوس سفید –

White Mergos - About Mergos White - The White Mergos - photos Mergos white - white Mergos bird species - About Birds - Bird Mergos white - kind of duck - duck, heron - duck, heron (Mergos White) - White Mergos habitat - About Mergos white -