استاد مجید خلج

مجید خلج نوازنده تمبک و زنگ سر انگشتی به عنوان ساز تخصصی و دف و بم دایره به عنوان ساز دوم است. از وی بعنوان صاحب سبک و خالق شیوه جدیدی در بداهه پردازی و همراهی سازو باز گرداننده "زنگ سرانگشتی " به موسیقی ایرانی یاد می‌شود. کار موسیقی را از هفت سالگی در خانه فرهنگ قزوین شروع کرد. در ۲۵ سالگی با تشویق و معرفی داریوش طلایی به مرکز مطالعات موسیقی شرق دانشگاه سوربن پاریس راه یافت. آشنایی و همکاری وی در سال ۱۳۷۰ با استاد حسین علیزاده نقطه عطفی در عرصه هنری وی به حساب می آید. روزنامه "لوموند" از وی بعنوان یکی از شاخص ترین و خلاق ترین نوازندگان سازهای ضربی ایران در سه ده اخیر یاد کرده است. همچنین همکاری ۱۵ ساله مجید خلج با دانشکده موسیقی بازل درسوئیس یکی از مهمترین فعالیت‌های وی در زمینه آکادمیک و ترویج و معرفی سازهای ضربی ایران در اروپا به حساب می آید. وی با اساتیدی همچون حسین علیزاده، داریوش طلائی، همایون شجریان، حسین عمومی، محمد رضا لطفی و ... همکاری کرده و نتیجه این همکاریها از جمله آثاری همچون، کنسرت همایون و نوا، سایه و روشن، چشمه نوش، سرود گل، نوای نور.. می‌باشد. وی همچنین فارغ التحصیل در رشته معماری از دانشکده معماری پاریس می‌باشد.