جهش تولید | جمعه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

امر به معروف - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

امر به معروف

Loading the player...

امر به معروف

Enjoining good

امر به معروف و نهی از منکر یکی از فرائض دین اسلام بوده و در فقه اسلامی احکام و شرایط آن به طور مفصل بیان شده است.جایی که احتمال تأثیر امر به معروف ونهی از منکر داده نمی ­شود بلکه یقین به عدم تأثیر دارد و لکن سکوت موجب ایجاد بدعت و یا تحریف فریضه دینی می ­شود آنجا بر عالمان دینی واجب است با ابراز انزجار جلو بدعت را بگیرند.

امر معروف و نهی از منکر به نحوی واجب کفایی بر تک تک مسلمانان در جامعه اسلامی واجب است یعنی مادامی که کسی برای امر به معروف و نهی از منکر پیشقدم نشده بر همگان واجب است ولی اگر افرادی پیشقدم شدند و معروف اجرا شد و یا منکر دفع شد از گردن همه ساقط میشود، منتهی با توجه به مراتب امر به معروف و نهی از منکر، برخی مراتب مانند اجرای حدود یا به تعبیر برخی فقهاء موارد مربوط به قتل و جرح بهتر است که اجرای آنها به حکومت اسلامی واگذار شود. اگر حکومت اسلامی در کار نباشد یا به وظیفه خود عمل نکند باید به عالمان دینی در صورت مبسوط الید بودن واگذار شود.

فقهای اسلامی امر به معروف و نهی از منکر را با وجود شرایطی واجب دانسته ­اند که از جمله موارد مهم آن عبارتند از: شناخت معروف و منکر، احتمال تأثیر اصرار مرتکب منکر و تارک معروف بر ادامه عمل خود، مترتب نبودن مفسده بر اجرای امر به معروف. و لذا فقهای اسلام افرادی را که در شناخت معروف و منکر مشکل دارند یا حتی در موردی که شک دارند این مورد ارتکابی منکر است یا نه؟ فرد را از امر به معروف و نهی از منکر برحذر داشته اند.

همچنین است سایر شرایط، بله در جایی که احتمال تأثیر داده نمی شود بلکه یقین به عدم تأثیر دارد و لکن سکوت موجب ایجاد بدعت و یا تحریف فریضه دینی می ­شود آنجا بر عالمان دینی واجب است با ابراز انزجار جلو بدعت را بگیرند.

شاید تأکید شرع بر آگاه بودن آمر به معروف و ناهی از منکر به معروف ومنکر از همین باب باشد و نیز مطرح کردن فقهای بزرگوار امر به معروف و نهی از منکر در امور حسبیه که از وظایف مجتهد جامع الشرایط است از این باب است که خدای نکرده احکام مقدس شرع بازیچه افراد خاصی قرار نگیرد و همگان برای سالم سازی فضای اجتماع به تعبیری حفظ هویت دینی جامعه احساس مسئولیت کنند.