سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

انتظار از نهادهای قانونی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

انتظار از نهادهای قانونی

Loading the player...

دانلود

انتظار از نهادهای قانونی

Pending legal entities

سخنی که موجب تضعیف هر جایگاه قانونی شود خلاف است و به کشور ضربه می‌زند و به ‌ویژه آن افرادی که خود را از صاحبان انقلاب می‌دانند و حضور بیشتری در فراز و نشیب‌های مبارزاتی داشته‌اند نباید جایگاهی با این عظمت را که در فقاهت مشهور هستند به ‌سادگی مورد تهاجم قرار دهند.

شورای نگهبان مطابق مّر قانون و مصلحت‌هایی که قانون در اختیار آنان قرار داده عمل می‌کند و نباید این‌گونه باشد که اگر فردی که به سلیقه و اندیشه سیاسی ما نزدیک است نتوانست تأییدیه شورای نگهبان را بگیرد به خود اجازه دهیم که این جایگاه قانونی را زیر سؤال برده و افراد مهمی را برای این مسئله هزینه کنیم.

ایجاد تردید در بین مردم به مصلحت نیست بلکه شورای نگهبان باید تقویت شود که اگر بنا باشد مجموعه‌های متعدد قانونی به میل و سلیقه افراد و جریانات سیاسی عمل کنند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.مجلس خبرگان رهبری اساسی‌ ترین مجلس مشورتی و تصمیم‌گیری در نظام است چون در مورد اساسی‌ترین مسئله و مرجع در نظام جمهوری اسلامی اظهارنظر می‌کند.

در مواردی برخی افراد سخنانی را طرح کرده و با استناد به سوابق تاریخی خاص، مباحثی مانند شورای رهبری و ... را عنوان کرده و در مورد بعضی از این اظهارنظرها ظن آن می‌رود که جریان‌هایی به دنبال سست کردن جایگاه خبرگان و نفوذ در آن برای اعمال تغییرات مدنظر خود باشند که این مسئله یک خطر برای ارزش‌های انقلاب است.

مردم ما اطلاعات و آگاهی خوبی دارند اما در مورد مجلس خبرگان می‌توانند از بزرگان و به‌ویژه جامعتین که شناخت خوبی در مورد روحانیون و علما دارند کسب نظر کنند تا افرادی انتخاب شوند که تقویت رهبری و نظام را در دستور کار داشته باشند و خدای‌ ناکرده افرادی وارد مجلس خبرگان نشوند که تنش ایجاد کنند و مجلس خبرگان را به محل نزاع‌های سیاسی بدل کنند.در شرایط فعلی جامعه، مدیران فرهنگی گاه مجبور به انتخاب بین بد و بدتر هستند چون امکان این نیست که به‌یک‌باره جامعه را به مدینه فاضله تبدیل کرد.