جهش تولید | شنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

انعکاس - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

انعکاس

انعکاس

انعکاس برنامه ای تلویزیونی است که می کوشد تا اتفاقات – رویدادها- رخدادها حوادث- همایش ها و جشنواره ها و ... را بر اساس دستور العمل سازمان پوشش دهد.

در برنامه انعکاس از طریق گزارش و مصاحبه مردمی در مورد رویداد ، حادثه و یا مشکل بوجود آمده در سطح شهر یا استان در موضوعات مختلف اجتماعی- فرهنگی و ... نسبت به انعکاس آن و تا حدودی پاسخ گویی مسئول ذیربط برای مخاطبین استانی می پردازد.

تهیه کننده این برنامه مرتضی آجور بندی و گزارشگران حسینی، صفری ، باقری – کارگردان  رمضانی و اکبری  می باشند. انعکاس در 50 قسمت 10 دقیقه ای و بصورت ضبطی تهیه و از سیمای مرکز قزوین تولید و پخش می گردد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده :مرتضی آجور بندی

گزارشگران : حسینی، صفری ، باقری

کارگردان : رمضانی و اکبری

تاریخ تولید: 1394