جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

اهمیت مشورت دادن صحیح - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اهمیت مشورت دادن صحیح

Loading the player...

دانلود

افرادي كه از مشورت دیگران به نحو صحيح و مناسب استفاده مي كنند از ندامت و پشيماني پيشگيري مي كنند، چرا که حضرت علي(ع) در این باره مي فرمايند: با افراد عاقل و صاحب خرد مشورت كن تا از لغزش و پشيماني ايمن گردي.
مشورت و نظرخواهي از ديگران يكي از عوامل مهم و مسائل حياتي و تصميم گيري است و در اسلام از اهميت بالا و جايگاه ويژه اي برخوردار است. با توجه به وسعت موضوعات و پيچيدگي مسائل و نيز گستردگي اطلاعات، يك نفر قادر به شناخت همه مسائل و به دست آوردن همه اطلاعات لازم در مورد يك مسئله نيست و در نتيجه نمي تواند تصميم منطقي و درستي در مورد آن اتخاذ نمايد.
مشورت و نظرخواهي از ديگران به منظور استفاده از نظرات آنان مسئله اي عقلي است و عدم مشورت و استبداد راي يكي از بيماري هاي مهلك در تصميم گيري است، زيرا يك نفر، هر قدر هم آگاهي هاي زيادي داشته باشد باز هم نمي تواند به همه ابعاد و زواياي يك مسئله پي ببرد و مسئله را تنها از ديدگاه خويش ارزيابي مي كند و چه بسا ابعادي از مسئله كه در تصميم گيري مي توانند نقش تعيين كننده اي داشته باشند از نظر وي مخفي مانده باشد.اميرمومنان حضرت علي(ع) در مورد عواقب عدم مشورت و استبداد به راي چنين هشدار مي دهد؛ كسي كه استبداد در راي داشته باشد هلاك مي شود و كسي كه با مردان بزرگ مشورت كند در عقل و دانش آنان شريك مي شود.
يكي از فوايد و پيامدهاي مشورت، بهره برداري و استفاده از افكار و نظرات ديگران است. مشورت به انسان كمك مي كند تا افكار و انديشه هاي ديگران به ويژه صاحب نظران و متخصصان را به ياري طلبد و با قرار دادن افكار و انديشه هاي آنان در كنار فكر و نظر خود بر قدرت، وسعت و عمق انديشه و بينش خود بيفزايد و از درخشش افكار و انديشه هاي ديگران بهرهمند شود.حضرت علي(ع) مي فرمايد: هر كس كه با صاحبان عقل و خرد مشورت كند، از درخشش افكار بهره مند مي شود.