جهش تولید | چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

بازی بومی محلی تبرک - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بازی بومی محلی تبرک

Loading the player...

دانلود

بازی بومی محلی تبرک

Local indigenous game Tabarak

برای شروع کننده بازی استفاده میشود که فردی انگشتانش را در هم میکند و فرد دیگر باید با سرعت دستش را درون دست و انگشتان حریف ببرد و در بیاورد بی آنکه حریف دست او را بگیرد اگر توانست برنده است و اگر حریف دست او را بگیرد برنده حریف است .