رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

باغچه خان بابا - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

باغچه خان بابا

کودکان و خردسالان سرمایه های ایران اسلامی هستند که بعد از محیط خانه و خانواده بیشترین تاثیر را از رسانه ها خصوصا تلویزیون می گیرند. بنابراین باید رسانه حداکثر توان خود را برای جذب این قشر از مخاطبین بکار بندد. سیمای مرکز قزوین در راستای انجام این رسالت برنامه « باغچه خان بابا » را تهیه و تولید نمود.

باغچه خان بابا در روزهای فرد هفته، ساعت 17:30 ، به مدت 50 دقیقه از سیمای مرکز قزوین تولید و پخش می گردد.