برق خاشاک گنه‌، روزه تابستان است

برق  خاشاک  گنه‌،  روزه  تابستان  است//دود این آتش  جانسوز  به  از  ریحان  است
می‌توان  یافت ز سی پاره  ماه  رمضان//آنچه ز  اسرار  الهی  همه در  قرآن  است
هست در غنچه ی لب بسته‌ی این ماه نهان//گلستانی  که   نسیمش  نفس  رحمان است
مشو  از   عزت  این  مهر   الهی  غافل//که در این مهر بسی گنج و گهر پنهان  است
ماهرویی  که  شب  قدر  بود  یک  خالش//در  سراپرده   ماه   رمضان   پنهان    است
می‌کند  روزه   ماه   رمضان  عمر  دراز//مد  انعام   درین  دفتر  و  این  ایوان   است
غفلت  از  تشنگی  و  گرسنگی  کم  گردد//که لب خشک بر این بند گران سوهان است
باش  با  قد  دو تا  حلقه این  در  صایب//که مراد دو جهان در خم این  چوگان   است
صائب تبریزینمایش نظرسنجی

مخاطب گرامی،به کدامیک از اشعار زیر علاقه مند می باشید؟(مهلت نظرسنجی تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸)
% آرا
53% 19 a. شعر مذهبی
22% 8 b. شعر آیینی
6% 2 c. شعر کهن فارسی
19% 7 d. شعر نو

کل آرا: 36

Voting is disabled because this poll expired on ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۲:۰۰.