سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

برپایی نمایشگاه به مناسبت هفته ی مشاغل - نمایش محتوایی خبر

 

 

برپایی نمایشگاه به مناسبت هفته ی مشاغل

برپایی نمایشگاه به مناسبت هفته ی مشاغل

برپایی نمایشگاه به مناسبت هفته ی مشاغل

دانش آموزان هنرستان فرزانه با برپایی نمایشگاهی دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتند.
نشان دادن توانایی هاو معرفی رشته های تحصیلی به دانش آموزانی که می خواهند انتخاب رشته کنند مهم ترین هدف آنها بود.جستجوی پیشرفته

جستجوی پیشرفته به صورت موقت در دسترس نمی‌باشد.