جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

بیانات منتشرنشده رهبر انقلاب در روز ۳۰ تیرماه ۸۸ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بیانات منتشرنشده رهبر انقلاب در روز ۳۰ تیرماه ۸۸

دانلود

بیانات منتشرنشده رهبر انقلاب در روز ۳۰ تیرماه ۸۸ درباره فتنه۸۸، سخنان میرحسین موسوی و خاتمی و... برای اولین بار منتشر شد.