تا صورت پیوند جهان بود علی بود

تا صورت پیوند جهان بود علی بود

تا صورت پیوند جهان بود علی بود / تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود

شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود / سلطان سخا و کرم و جود علی بود

هم آدم و هم شیث و هم ادریس و هم ایوب / هم یونس و هم یوسف و هم هود علی بود

هم موسی وهم عیسی وهم خضر و هم الیاس / هم صالح پیغمبر و داوود علی بود

عیسی به وجود آمد و در حال سخن گفت / آن نطق و فصاحت که در او بود علی بود

مسجود ملائک که شد آدم ز علی بود / در قبله محمد بود ، مقصود علی بود

از لحمک لحمی بشنو تا که بیایی / کان یار که او نفس نبی بود علی بود

آن شاه سرافراز که اندر شب معراج / با احمد مختار یکی بود علی بود

محمود نبودند کسانی که ندیدند / کاندر ره دین احمد محمود علی بود

این کفر نباشد سخن کفر نه این است / تا هست علی باشد و تا بود علی بود

آن قلعه گشايي كه در حلقه خيبر / بركند به يك حمله و بگشود ، علي بود

آن گرد سرافراز كه اندر ره اسلام / تا كار نشد راست نياسود ، علي بود

آن شير دلاور كه براي طمع نفس / بر خوان جهان پنجه نيالود ، علي بود

سر دو جهان جمله ز پنهان و ز پيدا / شمس الحق تبريز كه بنمود ، علي بود