سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

تشکر صمیمانه رهبر معظم انقلاب - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تشکر صمیمانه رهبر معظم انقلاب

تشکر صمیمانه رهبر معظم انقلاب از پزشکان،پرستاران و دست اندرکاران پزشکی


دانلود