سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

توزیع انواع کود شیمیایی - نمایش محتوایی خبر

 

 

توزیع انواع کود شیمیایی

توزیع انواع کود شیمیایی

توزیع ۸۱۹ هزار کیلو انواع کود شیمیایی و ریز مغذی آلی در قزوین
به گزارش خبرگزاری صداوسیما: رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین گفت: در یک ماهه گذشته ۸۱۹ هزار و ۲۵۰ کیلو انواع کود شیمیایی، ریز مغذی آلی و زیستی در بین کشاورزان توزیع شد.
ناطق معین الدین, عمده ترین کودهای توزیع شده را اوره، فسفات آمونیوم، سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم عنوان کرد.
وی بیان کرد: در این مدت ۷۱۰ هزار و ۱۰ کیلو کود اوره، ۲۲ هزار و ۳۰۰ کیلو کود فسفات آمونیوم، ۸۵ هزار و ۹۴۰ کیلو کود سوپرفسفات تریپل و ۱۰۰۰ کیلو کود سولفات پتاسیم توزیع شده است.
معین الدین با اشاره به موجودی انواع کودهای شیمیایی در انبار اتحادیه تعاون روستایی شهرستان قزوین و انبارهای فرعی گفت:۵۶۹ هزار و ۱۴۰ کیلو گرم انواع کود ذخیره سازی شده است.
وی در ادامه میزان این کودها را؛ ۳۶۰ هزار و ۳۲۰ کیلو اوره، ۸۶ هزار و ۱۷۰ کیلو سولفات پتاسیم، ۸۳ هزار و ۳۵۰ کیلو سوپرفسفات تریپل، ۳۸ هزار و ۹۵۰ فسفات آمونیوم، ۲۰۰ کیلو ماکرو کامل زراعت، ۱۰۰ کیلو کلرو پتاسیم و ۵۰ کیلو سوپرفسفات آمونیوم برشمرد.جستجوی پیشرفته

جستجوی پیشرفته به صورت موقت در دسترس نمی‌باشد.