جهش تولید | چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

جشن روزه اولی ها - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

جشن روزه اولی ها

جشن روزه اولی ها

 In celebration of the first Lent

روزه به معنای پرهیز از خوردن و یا آشامیدن از آداب مذهبی‌ است که برای معتقدین به عنوان وسیله‌ای برای تقرب به خداوند، آمادگی برای مراسم مذهبی‌، پالایش بدن در راستای درک امور معنوی، کفّاره تخطی از مقررات مذهبی‌، و عزاداری برای انسانهای درگذشته کاربرد دارد. زیر بنای همه این کاربردهای روزه، تمایل انسان به پدید آوردن شرایط فیزیکی‌-روانی‌ (اغلب از نوع زاهدانه) است که وسیله‌ای برای ارتباط میا‌ن بنده با خدای خود ایجاد می‌‌کنند و در نتیجه جایگاه نیاز‌های معنوی را اعتلا بخشیده و خواسته‌های مادی را کوتاه می‌‌نمایند. افزایش اراده و کف نفس و نیز ایجاد حسّ شفقت نسبت به نیازمندان از ارزش‌های روزه به شمار می‌‌آیند.