رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

جوجه طلایی و شنگول و منگول - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

جوجه طلایی و شنگول و منگول

جوجه طلایی و شنگول و منگول

Golden Chicken and sprightly and Mangol

قصه داستان مربوط به داستان شنگول و منگول و حبه انگور می باشد که توسط دزد جنگل خورده شده و بوسیله مادرشان نجات داده می شوند.اینبار نیز گرگ دیگری از جنگل برای دزدیدن و خوردن آنها به خانه آنها هجوم می آورد ولی اینبار نیز شنگول و منگول و حبه انگور به کمک جوجه طلایی زرنگ و باهوش تمتم حمله های گرگ خبیث را دفع می کنند.

انیمیشن - داستان - قصه - داستان کودکانه - داستانهای کودکانه - داستان کوتاه - داستان شنگول و منگول - برنامه کودک - قصه جوجه طلایی و شنگول و منگول - کودک - برنامه کودک - داستان و قصه - کارتون - کارتون و داستان - قصه کودکانه - قصه های کودکانه - ماجرای جوجه طلایی و شنگول و منگول - انیمیشن جوجه طلایی و شنگول و منگول - قصه های جوجه طلایی -  

Animation - Story - Tales - Story for children - children's stories - short stories - stories and Mangol sprightly - the child - a story of gold and sprightly chick and Mangol - Child - Child programs - fiction - cartoons - cartoons and stories - childhood stories - stories childish - and sprightly story and Mangol Golden chick - Golden chick animated and sprightly and Mangol - Tales of Golden chick -

Loading the player...