جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

خانه تاریخی بهادرالملک - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

خانه تاریخی بهادرالملک

خانه بهادرالملک در برِ غربيِ خيابانِ شريعتيِ بردسير واقع است که توسط عبدالمظفرخان سرتيپ مشهور به بهادرالملک که در بردسير به لقب "ابدال" معروف بود به روزگار قاجار ساخته شد. اين بنا همچون اکثر ابنية دوره قاجاريه اين بخش از کشور ، با پلان حياط مرکزي و فضاهاي اطراف ساخته شده است بدين نحو که در جبهه شمالي حياط ، سه دري و در جبهه جنوبي ، تالار وسيعي وجود دارد که ساير فضاهاي جبهه هاي شرقي و غربي که شامل انبارها ، اتاقهاي خدمه و مطبخ مي باشد ، درخدمت فضاي اصلي خانه بوده است. ازجمله بخشهاي جالب اين بنا علاوه بر تالار بزرگ آن ، انبارهايِ طبقه فوقاني جهت ذخيره موادغذايي و برجِ خشتي اين خانه است که بخش تحتاني آن به صورت محل گذر عموم است. اين بنا در مالکيت خصوصي مي باشد که مدارک آن پس از ارائه در جلسه شوراي ثبت منطقه اي ، جهت ثبت نهايي و طي مراحل قانوني به سازمان ميراث فرهنگي کشور ارسال شده است .