در انتخاب خطر ، استخاره ممنوع است

در انتخاب خطر ، استخاره ممنوع است
كلام، هیچ...كه حتی اشاره ممنوع است
 
نوشته اند به طومار جاده، با خط سرخ
برای مرد، عبور از كناره ممنوع است
 
مپیچ دور بدن‌های كشتگان، مهتاب
كفن برای تن پاره پاره ممنوع است
 
غرور، داد به چشمان تشنه لب، اخطار
كه سمت آب گوارا نظاره ممنوع است
 
تمام ماحصل نهضت حسین این است
كه نام مرد به هر سنگواره ممنوع است
 
نبینم ای غزل سرخ، بی‌طرف باشی
صریح باش،دگر استعاره ممنوع است
 
تاریخ مصرف غم تو.....
 
تاریخ مصرف غم تو تا به محشر است        
                                         این ثبــت با تـمـام سنـــــدها برابر اسـت
از کربلا دوباره فراخوان رسیده است    
                                       وقت همایش است و خدا چشم بر در است
نام حسین گفتم و پیچید بوی خوش           
                                       بو کن ببین فضــای همــایش معـطر است
رنگین کمان خون تو پل شد بر آسمان          
                                        آری زکـــربلا بـه بهشــت خــدا در است
تفسیر تازه حاکی از این است که حسین     
                                       تا روز حشر یکسره در خون شناور است
تزریق شد به پیکر دین خون پاک تو             
                                      آری گروه خون تو از جنس دیگر است
پیروزی بزرگ شهید است در شکست      
                                      این معجزه است معجزه ای فوق باور است
راهت ادامه دارد و مرگ تو زندگی است         
                                     مظلوم هر که هست حسین مکرر است
پر واضح است نیزه چیان سر نمی برند        
                                    هفتاد و دو خطیب سخن ور به منبر است
کرب بلا که گفته به پایان رسیده است؟       
                                    دستی که سینه می زند از پشت خنجر است
ای شیعه از حسین زمانت دفاع کن              
                                     هر جا نگاه میکنی امروز سنگر است
در بانک خون کرب بلا ثبت نام کن               
                                     این کار از عبادت صد ساله بهتر است
شعری بخوان کلیم سر از تن جدا شده         
                                       شعر اذان که مطلعش الله اکبر است
 
شاعر : سید جلال موسوی شاعر قزوینی
 


نمایش نظرسنجی

مخاطب گرامی،به کدامیک از اشعار زیر علاقه مند می باشید؟
% آرا
54% 20 a. شعر مذهبی
22% 8 b. شعر آیینی
5% 2 c. شعر کهن فارسی
19% 7 d. شعر نو

کل آرا: 37

Voting is disabled because this poll expired on ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۲:۰۰.