رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۸

دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران - نمایش محتوای دهه فجر

 

 

دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران

انقلاب اسلامي ايران در عمر كوتاه خود، دستاوردهاي فراواني در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي، در سطح داخلي و خارجي داشته است. معرفي دستاوردهاي ياد شده در خنثي كردن توطئه هاي دشمنان انقلاب اسلامي نقش مهمي دارد؛ زيرا دشمن مي كوشد با تبليغات مستمر، مردم را از نتايج و پيامدهاي انقلاب اسلامي نااميد سازد. بنابراين شايسته است رسانه هاي گروهي به ويژه صدا و سيما در اين زمينه فعاليت دو چندان داشته باشند.
1 ـ آثار سياسي
الف: بعد داخلي 
ب: بعد خارجي 
الف: بعد داخلي
11 ـ سقوط نظام شاهنشاهي: 
12 ـ استقرار جمهوري اسلامي: 
13 ـ تدوين قانون اساسي: 
14 ـ افزايش مشاركت سياسي: 
15 ـ استقلال سياسي و حاكميت ملي: 
ب: بعد خارجي
16 ـ رشد و گسترش نهضتهاي رهايي بخش: 
17 ـ تزلزل در نظام دوقطبي جهان: 
18 ـ حمايت از آرمان فلسطين: 
 
2 ـ آثار فرهنگي
الف ـ بعد داخلي 
ب ـ بعد خارجي 
الف ـ بعد داخلي
شناخت آثار و نتايج فرهنگي انقلاب اسلامي بدون آگاهي از وضعيت فرهنگي ايران قبل از انقلاب ميسر نيست. رژيم پهلوي از يك سو به بهانه احياي ارزش هاي فرهنگي ايران باستان و از سوي ديگر به نام مدرنيزه كردن مملكت، براي نابودي ارزش ها و سنت هاي اصيل ملي ـ مذهبي مردم و ترويج فرهنگ غرب تلاش مي كرد. نخستين حركت اسلام زدايي از زمان رضاشاه تحت عنوان «كشف حجاب» و با شعار فريبنده آزادي زنان آغاز شد. در رژيم گذشته، همه امكانات فرهنگي جامعه نظير سينما، راديو و تلويزيون، روزنامه، مجلات و... به اضمحلال فرهنگ خودي و ترويج فرهنگ غربي دامن مي زدند. 
برخي اقدامات ضد فرهنگي رژيم پهلوي را مي توان اين گونه برشمرد: 
برگزاري جشن هاي تاجگذاري، جشن فرهنگ و هنر شيراز، توزيع انواع مواد مخدر، تغيير تاريخ هجري به تاريخ شاهنشاهي، ترويج ناسيوناليسم بي پايه، ممنوعيت چاپ كتب و نشريات سازنده، القاي تز جدايي دين از سياست، اشاعه فرهنگ مصرف گرايي و مدپرستي. 
با چنين پيش زمينه اي بود كه انقلاب اسلامي پديد آمد و زمينه ساز تحولات فرهنگي گسترده اي در ايران شد كه مهم ترين آن عبارتند از:
21ـ احياي اسلام:
انقلاب اسلامي توانست با پيراستن زنگارها از اسلام، آن را به عنوان مكتبي پويا و حيات بخش در جهان مطرح سازد. انقلاب با نماياندن حقيقت ناب اسلام به مردم، ثابت كرد كه دين امري جاوداني و هميشگي است كه مي تواند نيازهاي همه جوامع را در هر عصر و زماني برآورده كند.
22 ـ احياي انديشه خودباوري و اعتماد به نفس:
انقلاب اسلامي از مردمي كه خود را در برابر بيگانگان باخته بودند، انسان هايي با شخصيت و مستقل ساخت كه با توكل بر خدا و تكيه بر استعدادها و بهره گيري از نيروهاي دروني خويش توانستند در بسياري از زمينه ها، موفقيت هاي چشمگيري نيز كسب كنند.
23 ـ مبارزه با فحشا و منكرات:
انقلاب اسلامي با هدف پاكسازي جامعه از آلودگي هاي اجتماعي به اقداماتي دست زد. مانند بستن مراكز فحشا، مشروب فروشي ها و قمارخانه ها، سالم سازي كنار درياها، اصلاح برنامه هاي مبتذل سينمايي و راديو تلويزيون. اقدامات مزبور توانسته است به سازندگي و رشد فرهنگي و جامعه كمك شاياني كند.
24 ـ مبارزه با افكار و ارزش هاي مادي و طاغوتي و احياي ارزش هاي الهي:
بودند بسيار كساني كه قبل از انقلاب گوشه انزوا گرفته بودند و نسبت به ديگران احساس مسؤوليت نمي كردند، اما با وقوع انقلاب، روحيه ايثار و از خودگذشتگي در بين آنان زنده شد. همه شاهد بوديم كه همگان با آن چه در توان داشتند، در راه مردم و انقلاب جان فشاني مي كردند. حضور جوانان در جبهه هاي جنگ گوياترين شاهد بر اين مدعاست.
25 ـ احياي شخصيت زن:
انقلاب اسلامي موفق شد زن ايراني را كه در رژيم پهلوي تحت تأثير فرهنگ منحط غربي، هويت اسلامي و ملي خويش را از دست داده و وسيله اي براي ارضاي هوس هاي نامشروع شده بود، به شخصيت اصيل و واقعي اش آگاه سازد و آنان را در جايگاه واقعي خويش قرار دهد. انقلاب اين باور را در جامعه به وجود آورد كه زن نيمي از پيكره جامعه را تشكيل مي دهد و حضورش زمينه ساز تحولات گوناگون فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي خواهد شد. انقلاب اسلامي به زن فهماند كه اصالت و سلامت خانواده و نسل انسان به عهده اوست.
26 ـ مقابله با فرهنگ غرب:
غرب زدگان و وابستگان رژيم پهلوي كه اروپا و آمريكا را قبله آمال خويش مي دانستند، سعي داشتند آن را جلوه تمام فضايل انساني و فرهنگي قلمداد كنند. انقلاب اسلامي با روشنگري خاص خود ضمن برملا ساختن نقاط ضعف فرهنگ غرب ثابت كرد كه اين فرهنگ با ترويج مادي گرايي و زندگي مصرفي، آدمي را به فساد و لذت پرستي مي كشاند. انقلاب تأكيد مي كند كه رواج فرهنگ غربي، زمينه اي براي توسعه استعمار خزنده در جوامع ضعيف است.
27 ـ افزايش سطح آگاهي مردم:
انقلاب با گسترش مراكز آموزشي و تربيتي، افزايش كتب و نشريات، تأسيس كتابخانه ها، ايجاد انگيزه براي مطالعه و كتابخواني و... در راه تقويت آگاهي مردم گام هاي اساسي برداشته است. اقدامات انقلاب به ويژه در انتقال آگاهي هاي سياسي، نظامي و فنون علمي و صنعتي به نسل جوان نقطه عطفي در تاريخ ايران به شمار مي رود. هم اكنون در سطح آموزش عالي نيازهاي كشور در رشته هاي فني، مهندسي، پزشكي و علوم انساني برطرف شده و آمادگي كامل براي صدور متخصصان به خارج نيز وجود دارد.
ب ـ بعد خارجي
28 ـ احياي دين در جهان: 
29 ـ بيداري، اميد و اعتماد به نفس مسلمانان: 
30 ـ احياي فريضه حج: 
28 ـ احياي دين در جهان:
قبل از پيروزي انقلاب اسلامي دين تقريبا در بسياري از جوامع به بوته فرموشي سپرده شده و به صورت اعمال عبادي فردي درآمده بود. دليل كنار ماندن دين از صحنه اجتماع و سياست را در پيدايش سكولاريزم و طرح جدايي دين از سياست مي توان دانست. در حالي كه نظام هاي كمونيست و سوسياليست از دين به عنوان افيون ملت ها نام مي بردند، انقلاب اسلامي مي كوشيد روح اميد و اعتماد را در ميان مسلمانان زنده كند، به گونه اي كه مسلمانان دنيا خواستار تشكيل حكومت اسلامي شدند.
29 ـ بيداري، اميد و اعتماد به نفس مسلمانان:
از جمله دستاوردهاي انقلاب اسلامي در بعد فرهنگي، بيداري، اميد و اعتماد به نفس در ميان مسلمانان است. انقلاب اسلامي به عنوان نقطه عطف احياي تفكر اسلامي و تحقق عيني آن به شمار مي رود. در حالي كه قرن بيستم با افول قدرت مسلمانان در پي فروپاشي امپراتوري عثماني آغاز شد، پيروزي انقلاب اسلامي ايران در دهه هاي پايان اين قرن، آغاز عصر جديدي از عظمت اسلام را نويد داد. 
احمد بن بلا (از رهبران انقلاب الجزاير) انقلاب اسلامي ايران را چنين توصيف مي كند: 
انقلاب هاي بسياري طي سال هاي اخير در جهان روي داده است ليكن در اكثر آن ها به تغيير رژيم بسنده شده، بدون آن كه اعماق فكري انسان را دگرگون سازد. انقلاب اسلامي ايران روحيه انسان را از بن دگرگون كرد. انقلاب اسلامي ايران حيثيت اسلامي را به او بازگرداند.
30 ـ احياي فريضه حج:
انقلاب اسلامي موفق شد توجه دنيا به ويژه مسلمانان را به اين حقيقت جلب كند كه حج فريضه عبادي و عمل مردمي صِرف نيست بلكه از بعد سياسي و اجتماعي نيز اهميت دارد. اگر مسلمانان به اين بعد مهم حج توجه كافي مبذول دارند، مي توانند كشورهاي اسلامي را از زير بار ظلم و ستم قدرت هاي استكباري رهايي بخشند.
3 ـ آثار اقتصادي
ايران كشوري است كه سابقه خودكفايي و رشد اقتصادي آن به گذشته اي نه چندان دور باز مي گردد. ايران در دوران پهلوي به كشوري تك محصولي تبديل شد كه با فروش مهار گسيخته نفت مي كوشيد به معيارهاي رشد و توسعه غربي دست يابد. رژيم سعي داشت روند توسعه در كشورهاي غربي را بدون در نظر گرفتن زمينه هاي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي قدم به قدم تعقيب كند. كاهش سطح زندگي عامه مردم به ويژه اقشار زحمت كش، تضعيف كشاورزي، تك محوري شدن نفت در اقتصاد و گسترش روابط باندي، از عوامل نفي عدالت اجتماعي در كشور بود. 
در چنين وضعيتي انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد و با اين حجم بسيار زياد مشكلات به نبرد و رويارويي پرداخت. مهم ترين دست آوردهاي اقتصادي انقلاب عبارتند از:
31 ـ تلاش براي كسب خودكفايي:
در رژيم پهلوي تلاش در جهت خودكفايي نه تنها جايگاهي نداشت بلكه گاه ضدارزش و رفاه تبليغ مي شد. درآمدهاي سرشار نفتي و عدم به كارگيري آن در تقويت بنيه اقتصادي، ايران را به يكي از عمده ترين واردكنندگان كالاهاي مصرفي از غرب تبديل كرده بود. 
با پيروزي انقلاب اسلامي، رسيدن به خودكفايي اقتصادي به عنوان يك ارزش مطرح شد و در اين راه گام هاي اساسي برداشته شد. اكنون پس از گذشت بيست و دو سال از آغاز انقلاب، بيشتر كالاها در كشور توليد و ساخته مي شود و بعضي كالاها نيز به مرحله صادرات رسيده اند.
32 ـ افزايش سهم صادرات غيرنفتي:
ايران در رژيم سابق به عنوان صادر كننده نفت مشخص شده بود. اين سياست نتيجه اي جز وابستگي اقتصادي و ركود ديگر بخش هاي اقتصادي در پي نداشت. بعد از پيروزي انقلاب به دليل گرايش حكومت به تشويق توليدكنندگان و به سبب وضعيت نامتعادل بازارهاي بين المللي نفت، سياست خارجي كشور به گونه اي طراحي و رهبري شد كه تا حد امكان سهم صادرات غيرنفتي افزايش يابد. 
بنابر آمارهاي منتشره، صادرات غيرنفتي در حال حاضر به حدود 4 ميليارد دلار يعني چهار برابر صادرات سال 57 رسيده است كه البته تا رسيدن به سطح مطلوب راه درازي در پيش است.
33 ـ توجه به عمران و آبادي روستاها:
در رژيم شاه به عمران و آبادي روستاها توجه چنداني نمي شد. درآمدهاي نفتي يا خرج دربار مي شد و يا در عمران چند شهر محدود صرف مي شد. گويي روستايي و روستايي زاده از اين آب و خاك نيستند. فقدان امكانات رفاهي در روستاها، موجب مهاجرت به شهرها و تعطيلي كشاورزي و دامداري شده بود. از جمله اقدامات جمهوري اسلامي رسيدگي به وضعيت رفاهي و وسايل اوليه، روستاها بود. اين مهم با فرمان حضرت امام راحل رحمه الله مبني بر تشكيل «جهاد سازندگي» سرعت بيشتري گرفت. اكنون پس از گذشت دو دهه از آغاز انقلاب، اكثريت روستاها از نعمت آب و برق و خانه بهداشت و مخابرات و مدرسه برخوردار هستند. جهادگران عرصه سازندگي روشنايي، دانش و آب حيات را براي ديگر هموطنان خود به ارمغان بردند.
34 ـ توجه به صنايع سنگين و اقدامات بنيادي:
پي ريزي صنايع سنگين در هر كشوري زيربناي مستحكم استقلال اقتصادي است. قطع وابستگي با شعار و حرف حاصل نمي شود بلكه در گرو تلاش و فكر و سازندگي است. صنايع سنگين از قبيل نفت، پتروشيمي، ذوب آهن و فولاد و برق و... صنايع مادري است كه نقش مهمي در توليدات ساير بخش ها دارد و بدون خودكفايي در اين موارد، استقلال اقتصادي امري دست نيافتني خواهد بود. بر اين اساس پس از انقلاب سرمايه گذاري فراواني در اين بخش ها به عمل آمد كه حاصل آن صنايع فولاد مباركه، پالايشگاه و پتروشيمي اراك، بندرعباس و آبادان مي باشد. هم چنين ساخت سدهاي بزرگ بر روي رودخانه ها علاوه بر مهار آب ها، نقش مهمي در توليد برق مصرفي كشور دارد. در اين مورد نيز قدم هاي اساسي برداشته شده به حدي كه كشور ما هم اكنون در رديف سازندگان عمده سدّ در جهان محسوب مي شود.
  • منبع : کتاب سپیده پیروزی،صادق لیراوی،مرکز پژوهش های صدا و سیما، آذرماه 1379