رونق تولید ملی | شنبه، ۴ خرداد ۱۳۹۸

دین مداری و دفاع از مستضعفین از ویژگی های نیروهای مسلح در نظام اسلامی است که با نظام دیگر تفاوت اساسی دارد - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دین مداری و دفاع از مستضعفین از ویژگی های نیروهای مسلح در نظام اسلامی است که با نظام دیگر تفاوت اساسی دارد