جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

رعایت حقوق همسایگان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

رعایت حقوق همسایگان

Loading the player...

رعایت حقوق همسایگان

Respecting the rights of neighbors

حق همسایه از رساله نوین تحریرالوسیله امام خمینی(ره) مسائل اقتصادی:پوشیده نماندکه حق همسایه بسیارسنگین است.وشریعت مقدس اسلام نسبت به رعایت همسایه تاکید فراوان کرده ودر روایات زیادی ،خودداری از هرنوع اذیت وآزاری را نسبت به همسایه واجب شمرده است ،

از پیغمبر اکرم (ص) است که فرمود : جبرئیل همواره مرابه (رعایت حقوق) همسایه توصیه میکرد تا جایی که گمان کردم همسایه ارث خواهد برد. پیغمبر(ص) به علی (ع) ، سلمان و اباذر، و یک نفر دیگر که به گمان راوی مقداد است ، دستور میدهد که : درمسجد با صدای بلند بانگ برآورند ، که( هرکس که همسایه اش از وی درآسایش نیست ایمان ندارد) و آنان سه بار این پیام را اعلام کردند.و از امام صادق (ع) است که فرمود: بدانید هر کس که نسبت به همسایه خود خوش رفتاری نکند از ما نیست .

بنابراین هرشخصی که ایمان به خدا و پیامبر و آخرت دارد باید از هر چیزی که موجب اذیت و آزار همسایه است بپرهیزد؛ و از کارهائی مانند : بازکردن دریچه به خانه همسایه که موجب مشرف شدن و آزردن وی خواهد بود و همچنین احداث چیزی که از بو یا دود یا صدایش همسایه را ناراحت میکند و همچنین از چیزی که مانع رسیدن هوا و نور و غیره . . . به همسایه میگردد باید اجتناب کرد.

ماده ۱۳۲ قانون مدنی :کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد .مصوبه مورخ۱۴/۲/۷۱ شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران : ضوابط و مقررات منطقه بندی مسکونی شهرها به مجتمع آپارتمانی چند خانواری و تک واحدی درجهت حفظ حقوق همسایگی در واحدهای مسکونی(به لحاظ تامین نور ، آفتاب ، و عدم اشراف) لذا حق همسایه محفوظ و دفاع از حقوق مذکور پذیرفته میشود.