جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

رنگ زندگی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

رنگ زندگی

برنامه رنگ زندگی به آموزش و افزایش سطح مهارتهای مختلف و مورد نیاز خانواده ها، به سلامت خانواده ها در سه حوزه سلامت جسمی، سلامت روانی و عاطفی و سلامت معنوی می پردازد.

این برنامه در روزهای زوج ساعت 11و تکرار آن در روزهای فرد همان ساعت  به مدت 60 دقیقه از سیمای مرکز قزوین تولید و پخش می گردد.

عوامل برنامه : 

تهیه کننده : آقای اسماعیل صادقی

کارگردان : آقای محمد فیضی

دستیار تهیه : خانم مریم پیری زکی

تصویربرداران : آقایان علی ولد آبادی ، نوری ، ذوالقدر

نویسنده : خانم روغنگیر قزوینی 

مجری : آقای بیژن گورانی ، خانم زهره فخار