جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

روزی روزگاری قزوین - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

روزی روزگاری قزوین

از آنجایی که تاریخ ، گذشته و پیشینه هر شهری بسیار مهم می باشد بنابراین آشناسازی مخاطبان با سیر تاریخی استان قزوین ؛ سیمای قزوین را بر آن داشته است که برنامه ای را جهت آشنایی هرچه بیشتر شهروندان با وقایع تاریخی استان تهیه و تولید نماید.

برنامه روزی روزگاری قزوین به صورت ضبطی به مدت ده دقیقه تاریخ و گذشته قزوین را توسط کارشناس تاریخی قزوین به تصویر می کشد . این مجموعه به صورت مستند گزارشی  به تعداد 50 برنامه 10 دقیقه ای ارائه می شود و در هر قسمت با راوی در یکی از مکان های تاریخی و مهم قزوین همراه می شویم و در کنار مشخصات معماری بنا به مرور اتفاقات و رویدادهای مهمی که در آن مکان رخ داده است و به آن مکان مرتبط است ؛ می پردازیم.

اهداف این برنامه افزایش حس تعلق خاطر به سرزمین قزوین و آشنایی با سیر تاریخی استان قزوین در عرصه های مختلف سیاسی علمی اجتماعی و فرهنگی می باشد. محورهای موضوعی برنامه آشنایی مخاطب با گذشته و تاریخ استان قزوین و پستی و بلندی های تاریخ این دیار زرخیز می باشد.