روز نخستین که صلا زد بلا

روز نخستین که صلا زد بلا
عشق پدید آمد و شد کربلا
 
کرب‌و‌بلا مطلع خورشید شد
رفت زمستان و جهان عید شد
 
عید شهادت شد و میلاد عشق
یاد کن ای دوست ز استاد عشق
 
حضرت استاد شهادت، حسین
مسئله آموز شجاعت، حسین
 
آمد و خورشیدپرست آمدیم
در پی‌اش از روز الست آمدیم
 
آمد و آمد غم عالم به سر
آمد و کرد از رخ خود شب سحر
 
شام سیاه از مددش روز شد
با نگهی مسئله آموز شد
 
تا که سپارد به خدا سر، حسین
مسئله‌ها گفت به خواهر، حسین
 
مخزن اسرار به خواهر سپرد
تا به خدا دست دهد، سر سپرد
 
داد به زینب همه اسرار را
رنج ره و طاقت بسیار را
 
زینب اگر کرب‌و‌بلا را نداشت
این همه اندوه و بلا را نداشت
 
لیک اگر کرب‌و‌بلایی نبود
هیچ دلی یاد خدایی نبود
 
روز نخستین که صلا زد بلا
عشق پدید آمد و شد کربلا
 
کرب‌و‌بلا مطلع خورشید شد
رفت و زمستان و جهان عید شد
امیر عاملی


نمایش نظرسنجی

مخاطب گرامی،به کدامیک از اشعار زیر علاقه مند می باشید؟
% آرا
54% 20 a. شعر مذهبی
22% 8 b. شعر آیینی
5% 2 c. شعر کهن فارسی
19% 7 d. شعر نو

کل آرا: 37

Voting is disabled because this poll expired on ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۲:۰۰.