جهش تولید | جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

روستای قاضی کلایه-بخش مرکزی-شهرستان آبیک - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

روستای قاضی کلایه-بخش مرکزی-شهرستان آبیک

روستای قاضی کلایه بین چند کوه واقع شده است که بزرگترین آنها نواکوه در شمال شرقی روستا واقع شده است؛این روستا با موقعییت جغرافیایی به طول 50/33 و به عرض 36/9 در ارتفاع 1900 متری از سطح دریا و 14 کیلومتری شمال آبیک واقع شده است.