جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۹

روش نهی از منکر آیت الله شالی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

روش نهی از منکر آیت الله شالی

Loading the player...

روش نهی از منکر آیت الله شالی

Method forbidding the evil Ayatollah Shali

روزی ایشان در محضر استاد بزرگوار خویش آیت الله خویی و جمعی از علمای نجف برای تغییر ذائقه و آب و هوا به کنار شط فرات می روند.آنجا با تعدادی جوان مواجه می گردند که در حال انجام دادن اعمالی ناشایست مثل نواختن موسیقی بودند.

آیت الله شالی خطاب به همراهان خود می فرمایند که چرا این جوانان را امر به معروف و نهی از منکر نمی کنید که همراهان پاسخ دادند که ما اینها را نهی از منکر کردیم ولی آنها ما را جدی نگرفته و مسخره و اهانت کردند.

ایشان از استاد خویش اجازه این کار را گرفته و وارد حلقه جوانان عرب می شوند.جوانان عرب با دیدن هیبت و عظمت ایشان نواختن موسیقی را قطع کرده و آن را در زیر عبای خود پنهان می کنند.

ایشان به جوانان گفتند که صدای دلربا و خوشی می آمد؛چرا قطع شد.جوانان گفتند که شما این کار را حرام می دانید.از جوانان پرسیدند که حرام یعنی چه و آنها پاسخ دادند که ما نمی دانیم حرام یعنی چه و فقط از روی عادت و غریزه این کار را انجام دادیم.

آیت الله شالی از جوانان پرسیدند که آیا شما امام حسین(ع) را دوست داشته و می خواهید.آنها نیز پاسخ می دهند که بله.پرسیدند که آیا یزید را نیز می خواهید که جوانان در همان لحظه نفرت و انزجار خود را از یزید و یزیدیان نشان دادند.

آیت الله شالی فرمودند که اگر هرکسی راه امام حسین را دنبال کند به بهشت و کمال می رسد و هرکس که راه یزید را دنبال کند به سمت زوال و جهنم رهسپار می گردد.حال شما دوست دارید به بهشت بروید یا جهنم که همگی پاسخ دادند بهشت.ایشان فرمودند پس آن دستگاه موسیقی را که صدای شیطان و یزیدیان را دارد نابود کنید.