جهش تولید | شنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

زره امیرمومنان(ع) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

زره امیرمومنان(ع)

Loading the player...

دانلود

آورده اند كه در قضاوت هیچ كس عادل تراز شریح نبود، و او درعهد خلیفه دوم عمر، بر مسند قضاوتنشست و در ایام خلافت عثمان وعلی علیه السلام و معاویه، و تا نوبت عبدالملك مروان قاضی بود.
گویند امیرالمؤمنین علی علیه السلام درایام خلافت خود وقتی زرهی از آن خویش، كه گم كرده بود، در دست جهودی باز یافت، و آن زره را بگرفت. جهود گفت:" زره من است." علی (ع) گفت:" زره من است." گفتند:" به قاضی رویم" در آن زمان شریح قاضی بود، به نیابت امیرالمؤمنین علی (ع ) . جهود با علی (ع ) به در خانه شریح آمدند، و علی (ع ) شریح را گفت كه " به دعوی می آیم."
شریح در مجلس حكم بنشست، و زیادت به علی التفاتی نكرد، و علی (ع) دعوی كرد كه " این زره از آن من است، و در دست این جهود به ناحق است." جهود گفت:" ملك من است." شریح از حضرت علی (ع ) گواه طلبید. حضرت علی (ع) گفت:" مقداد اسود و حسن گواهی دهند." شریح گفت:" گواهی مقداد بشنوم" و گواهی امیرالمؤمنین حسن (ع) رد كرد و نشنود، و گفت:" این پسر توست گواهی او تو را مفید نبود." امیرالمؤمنین از مجلس حكم برخاست. جهود چون آن راستی نایب (یعنی شریح كه به نیابت از خلیفه وقت حضرت علی حق قضاوت داشت) و منوب( یعنی حضرت علی كسی كه از او نیابت دارند) بدید، كه البته به هیچ میلی آلوده نشدند، در حال ایمان آورد و زره در پیش امیرالمؤمنین علی (ع ) بنهاد.