جهش تولید | دوشنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۹

زهر و عسل - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

زهر و عسل

زهر و عسل(قصه شاگرد و خیاط)

Venom and Honey (Tales and tailor apprentice)

زهر و عسل قصه ی خیاط و شاگرد زرنگ وی می باشد که از قصه و داستان های شیرین کتاب عبید زاکانی برگرفته شده است که پیام داستان این واقعیت را بیان می نماید که دروغ و نیرنگ عمل قبیح بوده و باید از آن پرهیز کرد.كودكي بود كه در دكان خياطي، شاگردي مي كرد. روزي استادش كاسه ي عسلي به دكان آورده بود. وقتي استاد خواست به دنبال كاري برود، به شاگرد مغازه گفت: «در اين كاسه زهر هست. مواظب  باش از آن نخوري كه هلاك مي شوي.»گفت:«مرا با اين كاسه چه كار است؟!»وقتي استاد رفت، شاگرد پارچه اي برداشت و به بازار برد. با آن ناني خريد و تمام عسل را با آن نان خورد. استاد برگشت و دنبال آن تكه پارچه مي گشت. شاگرد گفت: «مرا مزن تا راست گويم. وقتي من به خواب رفتم، دزدي آمد و پارچه را برد. بعد از آن بيدار شدم، ترسيدم كه تو بيايي و مرا بزني. پس تمام زهر را خوردم تا راحت شوم. اكنون هنوز زنده ام و سرانجام كار را نمي دانم!»

انیمیشن - داستان - قصه - داستان کودکانه - داستانهای کودکانه - داستان کوتاه - داستان زهر و عسل - داستان شاگرد و خیاط - داستان زهر و عسل(قصه شاگرد و خیاط) - برنامه کودک - قصه زهر و عسل(قصه شاگرد و خیاط) - کودک - برنامه کودک - داستان و قصه - کارتون - کارتون و داستان - قصه کودکانه - قصه های کودکانه - ماجرای زهر و عسل(قصه شاگرد و خیاط) - انیمیشن زهر و عسل(قصه شاگرد و خیاط) - قصه های عبید زاکانی –

Animation - Story - Tales - Story for children - children's stories - short stories - tales of poison and honey - and tailor a student's story - the story of venom and honey (student and tailor Tales) - Children's - Tales poison and honey (Tales student and tailor) - child - the child - fiction - cartoons - cartoons and stories - Tales for children - children's story - the story of venom and honey (Tales student and tailor) - Anime venom and honey (student and tailor Tales) - stories Ubayd Zakani -

 

Loading the player...