حمایت از کالای ایرانی | پنج‌شنبه، ۱ فروردین ۱۳۹۸

سخنان غرورآفرین سپهبد صیاد شیرازی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سخنان غرورآفرین سپهبد صیاد شیرازی

دانلود

سخنان غرورآفرین سپهبد صیاد شیرازی پس از عملیات فتح المبین
 
 ۲۱ فروردین، سالروز شهادت امیر سپهبد صیاد شیرازی به دست منافقین