جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

سفره های نذری در قزوین - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سفره های نذری در قزوین

Loading the player...

سفره های نذری در قزوین

Votive table in Qazvin

گستردن سفره هاي نذري که از ديرباز در بين زنان متداول بوده است، به غير از جنبه هاي مذهبي و روحاني، کاربري هاي اجتماعي متفاوتي دارد و مي توان آن را يک نوع انجمن زنانه ناميد. در اين مجالس، زنان علاوه بر انجام مراسم دعا، ديدارهاي خود را تازه مي کنند و در رفع مشکلات به يکديگر کمک مي نمايند و گاهي نيز تصميماتي جهت امور محله و يا فاميل مي گيرند. برخي از اين سفره ها عبارت اند از:

سفره حضرت رقيه: هنگام گستراندن اين سفره، فضا را با آجر و شمع سبز تزيين مي کنند تا بازگو کننده خرابه هاي شام باشد و پس از روضه خواني لقمه هايي که از نان، پنير، خرما و سبزي خوردن تهيه شده است، بين ميهمانان توزيع مي شود.

سفره بي بي حور (بي بي نور): اين سفره را در سه مرحله پهن مي کنند. ابتدا دو بار آن را مي اندازند، مرحله سوم هنگامي گسترده مي شود که حاجتشان برآورده شده باشد و در آن کاچي و ميوه توزيع مي شود. در بين ميوه ها حتماً يک ميوه بايد در بسته باشد مانند: هندوانه، انار، پرتقال و... اين سفره را در صبح روز سه شنبه مي اندازند.

سفره امام حسن  (ع): اين سفره را معمولاً در روز بيست و هشتم ماه صفر مي اندازند. فضاي ميهماني را با رنگ سبز تزيين مي کنند. ظروف مي بايستي سبز باشد. همچنين غذايي که توزيع مي شود بايد از غذاهاي سبز رنگ مانند کوکو سبزي، آش و ... باشد. همچنين شله زرد نيز توزيع مي کنند و روي آن را با خلال سبز تزيين مي نمايند.

سفره حضرت قاسم (ع): در اين سفره پس از مراسم روضه خواني و دعا، شيريني و نقل و حنا بين ميهمانان توزيع مي کنند.

سفره حضرت علي (ع): اين سفره ساده ترين سفره نذري است و در آن فقط نمک، شير و نان جو مي گذارند.

سفره دوازده امام: در اين سفره پس از خواندن دعاي توسل، ميوه، آجيل مشکل گشا و آش رشته پخش مي کنند.

سفره حضرت عباس (ع): در اين سفره نيز پس از خواندن روضه از شهادت و دلاوري هاي حضرت ابوالفضل (ع)، آش رشته و عدس پلو بين ميهمانان توزيع مي کنند.

سفره نذري ولدآبادي: در «بهشت حسيني» قزوين که در ضلع جنوبي مقبره «امامزاده حسين» واقع شده است، سنگ قبري متعلق به «سيد محمد ولدآبادي» ديده مي شود. اگر کسي حاجتي داشته باشد، پارچه سبزي روي سنگ قبر او مي گستراند و شمع روشن مي کند و بين مردم نان و ماست توزيع مي نمايد. بسياري از کساني که از ايشان حاجت گرفته اند، روي سنگ قبر او طاقي زده اند، ولي هر بار اين طاق فرو ريخته است و مردم قزوين بر اين اعتقادند که مقبره ايشان طاق نمي پذيرد.

همچنين حرم چهار انبيا يا پيغمبريه که در مرکز شهر قزوين واقع شد و مدفن چهار پيغمبر خدا و يک امامزاده است، در روزهاي اول هر ماه هجري شاهد تجمع زنان قزويني است که براي زيارت و خواندن دعا به آن جا مي آيند. عده اي نيز که حاجت آنها بر آورده شده است، در آن محل آجيل مشگل گشا توزيع مي کنند.