جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

شش عنصر مهم یک مجموعه انقلابی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شش عنصر مهم یک مجموعه انقلابی

دانلود

کارآمدی، استقلال، نیت خالص، تداوم، وحدت و مردمی بودن شش عنصر مهم در تامین سعادت زندگی اجتماعی و داشتن یک مجموعه انقلابی است