سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۱ تیر ۱۴۰۰

عبدالله و محمد بن مسلم - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عبدالله و محمد بن مسلم

Loading the player...

دانلود

عبدالله و محمد بن مسلم

Abdullah and Muhammad ibn Muslim

هـنـگـامـى كـه هـمـه يـاران حـسـيـن (ع) بـه شـهـادت رسـيـدنـد و جـز اهل بيت آن حضرت شامل فرزندان على ، جعفر، عقيل و فرزندان خود ايشان ، كسى نماند، گرد هم آمـدنـد و بـا يـكـديـگـر خـداحـافـظـى كـردنـد (و سـپـس راهـى مـيـدان شدند). عبدالله بن مسلم بن عقيل نخستين كسى بود كه به ميدان رفت و اين رجز را مى خواند:

اَلْيَوْمَ اءَلْقى مُسْلِمًا وَ هُو اَبِى لَيْسُوا كَقَومٍ عُرَفُوا بِالْكِذْبِ لكِنْ خِيارٌ وَ كِرامُ النَّسَبِ وَ فِتْيَةً بادوُا عَلى دينِ النَّبِى لكِنْ خِيارٌ وَ كِرامُ النَّسَبِ و لكِنْ خِيارٌ وَ كِرامُ النَّسَبِ.

از مـيـان سـپـاه عـمـر سـعـد، عـمـرو بـن صَبيح صُدائى تيرى سوى عبدالله افكند. وى دستش را مـقـابـل صـورت گـرفـت و تـيـر دست و صورتش را به هم دوخت . دست عبدالله از حركت افتاد و صُدائى با يك تير ديگر قلبش را دريد.

اما محمد بن مسلم بن عقيل ، كه مادرش كنيز بود، به دست ابومرهم اءَزْدى و لَقيط بن إِياس جُهْنى به شهادت رسيد.